دستگیری اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری مهاباد

bazdasht 15 04 2013رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری و بازداشت ۲ عضو شورای شهر مهاباد و ۲ تن از کارمندان شهرداری این شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی گفت: تعدادی از اعضای شورای شهر مهاباد به صورت باندی و سازمان یافته با همکاری تعدادی از کارکنان شهرداری این شهر اقدام به سند سازی برای تملک اراضی ملی و دولتی می کردند که با انجام کارهای دقیق اطلاعاتی و قضایی با هماهنگی اداره اطلاعات و دادستانی مهاباد شناسایی و دستگیر شدند.

عتباتی ادامه داد: در این رابطه ۲ عضو شورای شهر و ۲ نفر کارمند شهرداری با صدور قرار قانونی بازداشت وروانه زندان شدند وتحقیقات در خصوص موضوع و دیگر افراد دخیل همچنان ادامه دارد.

رئیس عدلیه آذربایجان غربی، با هشدار جدی به غارتگران حقوق عامه و بیت المال گفت: پرچم فساد ستیزی در دستگاه قضایی استان برافراشته هست و اجازه کوچکترین دست درازی وتجاوز به حقوق بیت المال و مردم را به این سوداگران نخواهیم داد.