نمونه هایی مستهجن از آپارتاید جنسی و تبلیغ جنایی تجاوز آمیزشی با کودکان و نوجوانان در رژیم ولایت فقیه!

ezdevaj koodakan 25092014 گیل خبر: اخیرا کتاب درسی جدیدی با عنوان مدیریت خانواده و سبک زندگی به درس‌ های دانش‌ آموزان پایۀ دوازدهم اضافه شده است که تصاویر منتشر شده از این کتاب نشان‌ دهندۀ بارز مقوله‌ هایی مانند کودک همسری و تبعیض جنسیتی می‌ باشند.
 
نمونه‌ هایی از این موارد در زیر آورده شده است:
 
این قسمت از کتاب، سلطه گری مرد بر زن و نداشتن اختیار در انتخاب پوشش یک زن را در قالب غیرت تعریف کرده است:
                                                                Tabiz1-1
برای تحصیل همیشه وقت هست؛ اولویت با فرصت ازدواج است!
                                                       Tabiz2-1
"دخترها انگار می‌ خواهند کوه بکنند!". در اینجا کار خانه وظیفه‌ ای ساده برای دختر شمرده شده است:
      Tabiz3-1
دختر نباید خود را با برادرش در رابطه با آزادی‌ های فردی مقایسه کند. چون "او پسر است و تو دختر!":
          Tabiz4-1
در این قسمت از اصطلاح "ترشی انداختن" برای دختران ازدواج نکرده استفاده شده است!:
         Tabiz5-1
زن هیچ نقشی نباید در تامین مخارج زندگی داشته باشد و این وظیفه فقط به عهده مردان است!:
      Tabiz6-1
مهمترین و تأسف‌ بارترین نکته اینجاست که آماری از "زنان مجرد" آورده شده، اما به طور زیرکانه این آمار برای افراد بالای ١٠ سال، اعلام شده است!:
           Tabiz7-1
نکته تعجب برانگیز این کتاب این است که از بین ۲۶ مؤلف این کتاب، ۱۹ نفر آنها خانم هستند!: 
          Tabiz8-1
مطالب عجیب این کتاب درسی اعتراض شدید عده‌ ی زیادی از دانش‌ آموزان و بسیاری از کاربران فضای مجازی را به همراه داشته است.
 

در این رابطه