چرا چین اصرار دارد قرارداد ۲۵ساله‌اش با ایران پنهان بماند؟/ قانون اساسی چه می‌گوید؟

Iran-Chinn-Gharardad25 Saleانقلاب اسلامی در هجرت : این امر که متن قرارداد ایران و چین برمردم ایران  پنهان است و وزارت خارجه ایران میگوید طرف چینی حاضر به افشای متن قرارداد نیست بهانه ای بیش نیست.هم حقوق انسانی و هم حقوق شهروندی و هم حقوق ملی و هم حقوق ایران به مثابه عضوی از جامعه جهانی اقتضا می کند متن اصلی این قرارداد در اختیار مردم ایران قرار گیرد تا چنانچه نافی حقوق پنجگانه مردم ایران است ملغی اعلام گردد. جالب توجه اینکه ترکیه با بیش از 130 کشور قرارداد امضا کرده و هیچکدام از این قراردادها بجز قرارداد با ایران متنش پنهان و سانسور شده نیست !

 

بگزارش امروز روزنامه شرق :قراردادی که با چین برای مدت 25 سال امضا و در سفر اخیر وزیر امور خارجه اجرای آن شروع شده، از آن دست تصمیماتی است که مردم از متن و مفاد آن بی‌اطلاع هستند.

جالب است به گفته مسئولان وزارت امور خارجه، این طرف چینی است که بر پنهان‌بودن مفاد توافق‌نامه تأکید و اصرار دارد.

پرسش واقعی این است که چرا طرف چینی اصرار دارد متن و مفاد توافق‌نامه یا هر اسم و عنوان دیگری که به آن داده می‌شود، در اختیار مردم قرار نگیرد؟

طرف چینی نمی‌تواند برای ایران تعیین تکلیف کند و طرف ایرانی هم اجازه ندارد توافقی را هرچند صد درصد به نفع ایران باشد، پنهانی منعقد کند. قانون اساسی چنین اجازه‌ای نداده است.