واردات حدود ۳۰۰ هزار تن برنج از نیاز سالانۀ ١.٢ الی ۱.۵ تن آن

berenj دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است که این ۳۰۰ هزار تن تقاضای یک بخش از بازار را پوشش داد.
  
مسیح کشاورز در گفتگو با میزان، در خصوص میزان ثبت سفارش برنج، گفت: به طور متوسط بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن الی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج نیاز داریم که به کشور وارد کنیم.
 
وی افزود: در دولت دوازدهم تقریباً ۱۰۰ هزار تن تا قبل از شروع دوره ممنوعیت، برنج به کشور وارد شده که  تقریباً نیاز آن مقطع را برطرف کرده است، در تلاش بودیم تا دوره ممنوعیت واردات برنج را حفظ کنیم، ولی این اتفاق صورت نگرفت.
 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج  بیان کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است که این ۳۰۰ هزار تن تقاضای یک بخش از بازار را پوشش داد.
 
کشاورز اظهار کرد: در کمیته‌های تأمین امنیت غذایی جهاد کشاورزی به ما تکلیف شده است که تا پایان سال ماهیانه حدود ۱۵۰ هزار تن ، دو ماه آخر سال ۳۰۰ هزار تن و ۲۵۰ هزار تن نیز برای فروردین ماه و رفع نیاز ماه مبارک رمضان برنج وارد کنیم.
 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج خاطرنشان کرد: دولت و تمامی بخش‌های دولتی باید با بخش خصوصی همکاری کند و در ثبت سفارش نیز تسریع بخشند تا نیاز و کسری برنج در کشور به موقع تأمین شود.