اعلام صادرات و واردات نزدیک به ۴۱ میلیارد دلاری با کشورهای همسایه

tejaratمعاون وزیر اقتصاد گفت: امسال تجارت ایران با همسایگان از ۸۱ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار فراتر رفت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش، افزایش داشته است.
 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران، علیرضا مقدسی، درباره تجارت کشورمان با ۱۵ کشور همسایه توضیح داد: از کل تجارت ۱۳۳ میلیون و ۶۳۶ هزار تنی ایران، به ارزش ۸۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار، ۸۱ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار بین ایران و همسایگان در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ تبادل شد که ۶۱ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل تجارت ١٠ ماهه را به خود اختصاص داده است.
 
وی افزود: از صادرات یکصد میلیون و ۴۲۵ هزار تنی کشور به ارزش ۳۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلاری،۶۱میلیون و ۶۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار به ۱۵کشور همسایه ایران صادر شده که ۶۱ درصد وزن و ۵۳ درصد ارزش صادرات ۱۰ ماهه کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٨ درصد در وزن و ۲۳ درصد در ارزش، رشد داشته است.
 
‌مقدسی در خصوص میزان صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه گفت: عراق با خرید ٧ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴ میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار، امارات با ٣ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۱۸میلیون دلار به ترتیب ۵ کشور اول خریدار کالاهای ایرانی در بین همسایگان هستند.
 
‌معاون وزیر اقتصاد افزود: عمان با خرید ۵۶۴ میلیون دلار، روسیه با ۴۸۶ میلیون دلار، آذربایجان با ۴۳۸ میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۶۷میلیون دلار، ارمنستان با ۲۵۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۵۰ میلیون دلار، کویت با ۱۲۵میلیون دلار، قطر با ۱۱۷میلیون دلار، بحرین با ٧ میلیون دلار و عربستان با ۴۱ هزار دلار در رتبه های بعدی خرید کالاهای ایرانی در بین همسایگان ایران قرار دارند.
 
‌رئیس کل گمرک ایران در خصوص میزان واردات کالا از همسایگان توضیح داد: از کل واردات ۱۰ ماهه کشور به میزان ۳۳ میلیون و ۲۱۱ هزار تن و به ارزش ۴۱ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار، ۱۹ میلیون و ۶۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار از کشورهای همسایه وارد شده است که ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است که نسبت به مدت مشابه ۵۹ درصد در وزن و ۶۳ درصد در ارزش، رشد داشته است.
 
مقدسی در خصوص میزان واردات از هر یک از کشورهای همسایه گفت: امارات با فروش ۱۳ میلیارد دلار کالا، ترکیه با ۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار، عراق با ۹۲۰ میلیون دلار و عمان با ۴۵۳ میلیون دلار، ۵ کشور اول بین همسایگان برای تأمین نیازهای کشورمان بودند.
 
‌وی افزود: پاکستان با ۲۰۳ میلیون دلار، قزاقستان با ۵۰ میلیون دلار، آذربایجان با ۳۴ میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۷ میلیون دلار، ارمنستان با ۱۸ میلیون دلار، افغانستان با ۱۶ میلیون دلار،کویت با ۱۱ میلیون دلار، قطر با ٧ میلیون دلار و بحرین با یک میلیون و ۲۹۷هزار دلار، به ترتیب در رتبه های بعدی تأمین کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰قرار دارند.
 
‌مقدسی در پایان تأکید کرد: سیاست قطعی دولت سیزدهم، تقویت همه جانبه روابط با کشورهای همسایه است و رشد تجارت ایران با همسایگان در رویه های واردات، صادرات و ترانزیت در دستور کار همه سازمان ها و متولیان تجارت خارجی قرار دارد.