آیا وضعیت وخیم "کیفیت آموزش" در مدارس کشور ارتقا می‌یابد؟

kelas dars

بر اساس آزمون بین‌‌المللی تیمز، دانش‌آموزان ایرانی عملکرد قابل قبولی ندارند؛ شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوبه‌ برنامه‌ها و راهبردهای ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش مبتنی بر تحلیل نتایج مطالعات تیمز و پرلز درباره دروس ریاضی و علوم را به تصویب رساند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ افت کیفیت در نظام آموزش و پرورش کشور با نگاهی به نتایج عملکرد دانش‌آموزان در سه حوزه مطالعات بین‌المللی تیمز و پرلز، نمرات امتحانات نهایی و تحلیل درصدهای کنکور به‌روشنی نمایان است.

در آزمون بین‌‌المللی تیمز (TIMSS) که با هدف تهیه اطلاعات مقایسه‌ای برای ارزیابی عملکرد و سیاست‌های کشورها در زمینه پیشرفت در آموزش و یادگیری ریاضیات و علوم در پایه‌های چهارم و هشتم اجرا می‌شود، دانش‌آموزان ایرانی عملکرد قابل قبولی ندارند.

بر اساس نتایج منتشرشده آزمون تیمز 2019؛ در ریاضیات پایۀ چهارم ایران با نمره 443 بین 58 کشور در جایگاه 50 قرار دارد؛ در علوم پایه چهارم نیز ایران با نمره 441 در جایگاه 48 قرار دارد. در آزمون ریاضی حدود 32 درصد دانش‌آموزان پایه چهارم نمره کمتر از 400 گرفته‌اند یعنی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند.

در آزمون ریاضی پایه هشتم نیز 39 کشور حضور داشته‌اند که ایران در جایگاه 29 قرار دارد؛ در آزمون ریاضی پایه هشتم حدود 32 درصد دانش‌آموزان ایرانی موفق به کسب نمرۀ حداقلی آزمون (400) نشده‌اند درحالی که این میانگین در سطح بین‌المللی حدود 13 درصد بوده است.

در علوم پایه هشتم نیز بین 39 کشور، ایران جایگاه 32 را دارد! در این آزمون 28 درصد دانش‌آموزان ایرانی موفق به کسب نمره حداقلی (400) نشده‌اند که این میانگین در سطح بین‌المللی 15 درصد بوده است.

با توجه به این عملکرد ضعیف، شورای‌عالی آموزش و پرورش در جلسه اخیر خود مصوبه‌ برنامه‌ها و راهبردهای ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش مبتنی بر تحلیل نتایج مطالعات بین‌المللی (تیمز و پرلز) درباره دروس ریاضی و علوم را به تصویب رساند.

این مصوبه شامل سه راهبرد توانمندسازی معلمان، مبنا قرار دادن استانداردهای ملی و بین‌المللی برای ارتقای عملکرد درس فارسی، علوم و ریاضی، سنجش و نظارت مستمر آن و بسط عدالت آموزشی استوار است.

در ادامه جزئیات کامل این مصوبه را مشاهده می‌کنید:

راهبرد 1: توانمندسازی معلمان معطوف به ارتقای ظرفیت‌های آنان در ارائه دروس فارسی، علوم و ریاضی.

سنجش دانش موضوعی معلمان به‌ویژه در موضوعات درسی مربوط.
سازماندهی معلمان به‌ویژه در دوره ابتدایی متناسب با صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای آنان.
توانمندسازی معلمان در جهت تحقق اهداف برنامه‌های درسی مربوط.
ایجاد شبکه معلمان و تقویت گروه‌های آموزشی در سطح منطقه‌ای، استانی و ملی برای ارتقای کیفیت ارائه دروس مربوط.
به‌روزآوری و اجرایی باکیفیت برنامه‌های درسی تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان) متناسب با ظرفیت‌های مورد نیاز برای ارائه دروس فارسی، علوم و ریاضی.
راهبرد 2: مبنا قرار دادن استانداردهای ملی و بین‌المللی برای ارتقای عملکرد درس فارسی، علوم ریاضی و سنجش و نظارت مستمر آن.

نظارت و ارزشیابی مستمر عملکرد معلمان مبتنی بر شاخص‌های مرتبط با ارتقای کیفیت از قبیل عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، استفاده بیشینه از وقت و زمان آموزش، تدریس مشترک تیمی در کلاس، مشاهده کلاس‌های معلمان دیگر، مشارکت در یادگیری حرفه‌ای مبتنی بر همکاری.
اجرای دقیق زمان مصوب آموزش با تأکید بر دروس مذکور برای افزایش بهره‌وری.
تدوین استانداردهای ملی سواد ریاضی، علوم، خواندن و درک مطلب دوره ابتدایی و متوسطه اول بر اساس اهداف دوره‌های تحصیلی.
راهبرد 3: بسط عدالت آموزشی

اولویت تخصیص منابع به مناطق، مدارس و دانش‌آموزان کم‌برخوردار برای حمایت از خدمات اساسی آموزشی و تغذیه‌‌ای (تغذیه رایگان دانش‌آموزان در مدارس و مناطق کم‌برخوردار)
تعمیم دوره پیش‌دبستانی به‌ویژه در مناطق محروم و دوزبانه
طراحی سازوکارهای ویژه برای ارتقای عملکرد مدارس لازم‌التوجه از جمله تقویت انگیزه برای مدیران موفق در این مدارس و اولویت‌بخشی به اختصاص معلمان اثربخش و باکیفیت به کلاس‌ها و دانش‌آموزان کم‌پیشرفت.
شناسایی دانش‌آموزان کم‌پیشرفت و تدوین و اجرای برنامه آموزش ترمیمی و جبرانی (مانند فوق‌برنامه و آموزش در گروه‌های کوچک خارج از ساعت جاری مدرسه)
تقویت فرایندهای ارائه آموزش دروس در مناطق دوزبانه به زبان فارسی
استلزامات اجرایی:

هریک از برنامه‌های فوق‌الذکر در قالب پروژه با اولویت استان‌ها، مناطق و مدارسی که عملکرد زیر میانگین ملی داشته‌اند توسط سازمان‌ها و معاونت‌های ذی‌ربط با همکاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تدوین و با اولویت ویژه در برنامه سالانه وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف سازمانی منظور و اجرا می‌شود.
وزارت آموزش و پرورش می‌تواند برای اجرای برنامه‌ها حسب ضرورت از ظرفیت بخش غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، جامعه خیّرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار، مراکز علمی و پژوهشی و سایر عوامل سهیم و مؤثر استفاده کند.
وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش پایش سالانه از و روند اجرای پروژه‌ها را به شورای‌عالی آموزش و پرورش ارائه کند.
وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده از ظرفیت مراکز علمی نسبت به طراحی و اجرای مطالعات ملی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اقدام کند.
ترمیم و به‌روزرسانی راهبردها و برنامه‌ها با توجه به نتایج پژوهش‌ها و مطالعات تکمیلی و جدید به‌صورت مستمر توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام می‌شود و به تصویب شورای‌عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.
منابع و اعتبارات مورد نیاز اجرای مصوبه از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش تأمین و پرداخت می‌شود.