اعتراض نسرین ستوده به تجاوز نظامی روسیه به اوکراین

Setoudeh-Nasrin-1 انقلاب اسلامی در هجرت: مبارزات این زن شجاع، استقلال طلب و آزادیخواه درسی است برای هر مبارز آزادیخواه ‌و استقلال طلب.

  نسرین ستوده: دبیر کل محترم سازمان ملل متحد،

در روزهای گذشته دنیا شاهد تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین بود که قریب 30 سال پیش با رعایت کلیه ی قواعد حقوق بین الملل، اعلام استقلال کرده است. اوکراین نیزبا مقاومت قابل تحسینی در مقابل این تجاوزایستاده است.مردمی که نمی خواهند بی سر و صدا زیر پوتین های متجاوزان له شوند و این خود ندایی است به جهانیان تا به کمک آن ها بشتابند. من به عنوان زنی که در کشوری زیسته ام که 8 سال تمام مستقیما درگیر جنگ بوده است، می توانم وحشت ناشی از جنگ و خشونت عریان علیه انسان های بی دفاع را تصور کنم و وحشت خود از تجاوزی چنین بی پروا را به شما اعلام کنم. این جنگ نبردی بین دمکراسی و دیکتاتوری است،اما خوشبختانه مردم اوکراین در این نبرد تنها نیستند و دنیا با نگرانی زیادی به کمک اوکراین شتافته است.

در این جنگ، مردم معترض روسیه که هزینه های جنگ را پرداخت می کنند نیز مورد سرکوب قرار می گیرند و کسانی چون الکسی ناوالنی به عنوان معترضی تاثیر گذار درزندان است. در عین حال حافظه ی تاریخی مردم جهان به یاد می آورد که "اراده ی آهنین" هیتلر با اراده ی عمومی مردم جهان شکسته شد.

من اظهارات قابل تحسین شما را در آغاز حمله ی پوتین شنیدم، "به نام انسانیت" والاترین فراخوانی که شما انجام دادید. اما متاسفانه متجاوز گوش شنوایی در این خصوص نداشت. او برای شرافت، آزادی خواهی و استقلال طلبی مردمان اوکراین و جهان حسابی باز نکرده بود.

من نیز مثل میلیون ها انسان در سراسر جهان از این تجاوز گستاخانه وحشت زده ام و در همبستگی با مردم اوکراین و ایستادن در کنار آن ها اظهار می دارم که صلح جهانی بدون ایستادگی در مقابل تجاوزنظامی روسیه و حمایت از اوکراین بی معناست. از این رو از جنابعالی تقاضا دارم از کلیه ی ظرفیت های بین المللی برای پایان دادن به این تجاوز آشکار استفاده فرمایید.

با آرزوی پایان همه ی جنگ ها.

نسرین ستوده،

ایران- تهران،

اول مارس ۲۰۲۲

منبع: فیسبوک نسرین ستوده