فاجعه ای به نام قاچاق و سوءاستفاده از کودکان آواره اوکراینی!

okrain-kudak
ایسنا : یونیسف گزارش کرد، کودکان جدا افتاده اوکراینی به ویژه در معرض سوءاستفاده و قاچاق قرار دارند.

رویترز گزارش داد، مدیر منطقه‌ای یونیسف برای اروپا و آسیای میانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: جنگ اوکراین باعث بی‌خانمانی گسترده و موجی از آوارگی شده و این شرایط قاچاق انسان و بحران جدی برای حفاظت از کودکان را در پی داشته است.

یونیسف همچنین اعلام کرد، در بازه ۲۴ فوریه تا ۱۷ مارس ۲۰۲۲، بیش از ۵۰۰ کودک بدون همراه از اوکراین به رومانی شناسایی شده‌اند اما تعداد کودکان بدون همراه که به دلیل جنگ اوکراین گریخته‌اند، بیش از اینهاست. سازمان ملل نیز گفته که بیش از سه میلیون تن در مجموع در ۲۰ روز گذشته از اوکراین فرار کرده‌اند.

یونیسف همچنین گزارش کرد، کودکان جدا افتاده به ویژه در معرض سوءاستفاده و قاچاق قرار دارند.

در مطالعه اخیر انجام شده توسط یونیسف و گروه هماهنگی بین سازمانی مبارزه با قاچاق آمده است که ۲۸ درصد از قربانیان شناسایی شده قاچاق جهانی را کودکان تشکیل می‌دهند.

یونیسف همچنین اعلام کرده که بر این باور است کودکان اوکراینی نسبت بیشتری از درصد جهانی را تشکیل می‌دهند چون کودکان و زنان تقریبا نماینده همه کسانی هستند که از اوکراین فرار می‌کنند.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل همچنین دولت‌های کشورهایی را که از پناهندگان استقبال می‌کنند تشویق می‌کند تا نظارت‌های محافظت از کودکان را در گذرگاه‌های مرزی تقویت کنند. این آژانس همچنین از دولت‌ها و مقام‌های حفاظت از کودکان در کشورهای مختلف می‌خواهد که در فراسوی مرزها همکاری کنند و نظارت‌های بیشتری را در پناهگاه‌ها و مکان‌هایی که پناهندگان تمایل به تجمع در آن را دارند، اجرا کنند.