هیات رییسه تمایلی ندارد طرح صیانت در صحن علنی رسیدگی شود/ شعار شفافیت می‌دهند، اما خودشان جلوی آن را می‌گیرند

sianat
وضعیت مجلس یازدهم به گونه‌ای است که بخشی از خود نمایندگان، منتقد آن شده‌اند و معتقدند اتفاقی افتاده که موضوعات مهم توسط عده معدودی نمایندگان بررسی شود و سایر نمایندگان کنار گذاشته می‌شوند. حسن لطفی، نماینده رزن که سابقه حضور در مجلس دهم و یازدهم را دارد، معتقد است برخی روند‌ها باعث شده مجلس از حیز انتفاع بیفتد. او به رویداد۲۴می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین رویکرد‌های اشتباهی که باعث شده دیگر مجلس در راس امور نباشد، تشکیل کمیسیون تلفیق به منظور بررسی کارشناسی لایحه بودجه سالیانه کشور است. لایحه بودجه کشور، مهمترین سند مالی یک ساله کشور است و اگر ابعاد آن بر نمایندگان روشن نشود، واقعاً نگران‌کننده است. متاسفانه یک روش کهنه و سنتی از دهه‌ها قبل مرسوم شده که باید کمیسیون تلفیق تشکیل و سپس بودجه در زمان کوتاهی در صحن بررسی شود.
لطفی با اشاره به اینکه نباید ۴۵ تا ۵۰ روز، لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و زیر دست افراد معدودی باشد، گفت: وقتی دولت لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد و حدود دو ماه بررسی این سند مهم توسط عده‌ای قلیل از نمایندگان بررسی می‌شود، نتیجه این است که اکثر نمایندگان که در این کمیسیون حضور ندارند از اطلاعات زیاد و مهمی از جمله بودجه و جداول شرکت‌های دولتی محروم می‌مانند. این روند، خروجی لازم را ندارد و کاش این مسیر را پس از دهه‌ها تغییر داده شود.

نماینده رزن یادآور شد: دو ماه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، یعنی عدم‌فرصت لازم برای به دست آوردن اطلاعات و بررسی بودجه توسط دیگر نمایندگان. باعث تاسف است که کمیسیون تلفیق وقت مجلس را می‌گیرد و ما به عنوان نماینده‌های مردم، فرصت و دسترسی به بسیاری از اطلاعات را پیدا نمی‌کنیم. حال مجلسی که نتواند چنین سند مهمی را دقیق و شفاف بررسی کند، در راس امور است؟

وی اظهار داشت: به اعتقاد من، دولت‌ها باید لایحه بودجه را در آذرماه ارائه کنند تا نمایندگان پس از یک هفته مطالعه و بررسی، پیشنهادهای خود را ارائه دهند و سپس، کار در دو، سه ماه در صحن مجلس پیگیری شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دیگر اشکال کار قوه مقننه را تشکیل کمیسیون‌های مشترک می‌داند و می‌گوید: مجلس ۲۹۰ نماینده دارد که همه، صاحب‌نظرند. چرا باید بررسی برخی طرح‌ها در کمیسیون مشترک و با حضور تعداد قلیلی نماینده بررسی شود. به طور مثال، چرا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که موضوع و مسئله توده‌های مردم است، باید توسط چند نماینده بررسی و سپس به قانون تبدیل شود؟ بنده از روز اول مخالف بودم که این موضوع مهم، اصل هشتاد و پنجی شود؛ ضرورتی نداشت این اتفاق بیفتد تا شاهد محدود شدن نظرات باشیم.

لطفی در ادامه بیان کرد: افراد زیادی پل ارتباطی‌شان برای کسب درآمد، فضای مجازی است. ضرورت داشت که پس از یک بررسی جامع، موضوع به افکار عمومی جامعه انتقال داده می‌شد تا نظرات مردم هم گرفته و سپس کار در صحن مجلس تکمیل و به قانون تبدیل می‌شد. باید توجه داشت که مسائل مهم کشور باید توسط همه نمایندگان بررسی و نظرات مردم را هم گرفت تا قانون محکم و عامه‌پسندی را داشته باشیم.

وی گفت: اکنون روند بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، نه مورد استقبال عموم مردم است و نه مورد تایید اکثر نماینده‌ها. از این‌رو ۱۵۰ نماینده طرحی را امضا کردند تا هیات رییسه این طرح را از اصل هشتاد و پنج خارج کند که البته من اراده لازم را از سوی هیات رییسه ندیدم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: این طرح مهم نباید درگیر نگاه شخصی عده‌ای معدود شود. قرار نیست، چون فضای مجازی می‌خواهد من مسئول را نقد کند، آن را محدود کنم. متاسفانه بسیاری از همکاران من، شعار شفافیت می‌دهند، اما خودشان پای عمل که می‌افتد، جلوی شفافیت را می‌گیرند. فضای مجازی باید کنترل و مدیریت شود نه اینکه چاره کار را در محدودیت ببینیم. : این دو مثال بنده، گوشه‌ای از اشکالات ساختاری مجلس است. اگر تحقیق شود از این اشکالات باز هم وجود دارد و همین‌ها باعث شده مجلس در راس امور نباشد.
.
منبع: رویداد ۲۴

 


در این رابطه