کاهش آب سدهای تهران در یک‌سال اخیر

sad ab
 ظرفیت کل سدهای کشور ۵۰میلیارد و ۵۰۰میلیون مترمکعب آب است که از این میزان تا روز ۲۰فروردین‌ماه امسال، ۵۱‌درصد پرشدگی (آب) دارند.

به گزارش «ایرنا»، ایران دارای اقلیم خشک و نیمه‌خشک بوده و متوسط بارش آن ۲۵۰میلی‌متر است که این میزان بارش حدود یک‌سوم متوسط جهانی است. از نظر توزیع مکانی و زمانی بارش، کشور شرایط مطلوبی در جهت تقویت منابع آبی و دسترسی مناسب به منابع آبی ندارد، به‌‌‌طوری که میزان بارش در مناطق کویری حدود ۴۶میلی‌متر بوده و این رقم در استان‌‌‌های شمالی کشور به بیش از یک‌‌‌هزار و ۴۰۰میلی‌متر افزایش می‌‌‌یابد. از نظر زمانی نیز ۵‌درصد بارش کشور در تابستان اتفاق می‌‌‌افتد که چندان کمکی به تامین آب کشت‌‌‌های تابستانه و دائمی نمی‌‌‌کند. از طرفی متوسط بارش کشور در گذر زمان رو به کاهش است، به‌‌‌طوری که میانگین بارش ۵۳ساله کشور حدود ۲۵۰میلی‌متر بوده، در حالی که میانگین ۱۳سال اخیر به ۲۳۲میلی‌متر کاهش یافته است. تازه‌‌‌ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب کشور نشان‌دهنده آن است که حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر۱۴۰۰ تا انتهای شهریور۱۴۰۱) تا بیستم فروردین امسال به رقم ۲۵میلیارد و ۷۱میلیون مترمکعب رسیده است. این درحالی است که سال گذشته و در همین بازه زمانی حجم آب موجود در سدهای کشور ۲۹میلیارد و ۴۸میلیون مترمکعب بوده که کاهش ۱۳درصدی را نشان می‌دهد.

کل آبی که از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۰) وارد سدها شده، ۱۹میلیارد و ۵۸میلیون مترمکعب است که این میزان در سال آبی گذشته (ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا آخر شهریور۱۴۰۰) ۲۰میلیارد و ۶میلیون مترمکعب بوده که ۵‌درصد کاهش یافته است. میزان خروجی آب از سدهای کشور هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰فروردین‌ماه ۱۳میلیارد و ۱۵میلیون مترمکعب بوده، در حالی که در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۸میلیارد و ۴۶میلیون مترمکعب بوده که کاهش ۲۹درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ۱۳سد حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال آبی جاری با موجودی یک‌میلیارد و ۱۶۹میلیون مترمکعبی ۷۰‌درصد پرشدگی دارند که در مقایسه با سال آبی گذشته ۳‌درصد افزایش پرشدگی را نشان می‌دهند. سد زاینده‌رود اصفهان نیز در سال آبی جاری با ۳۳۹میلیون مترمکعب موجودی مخزن ۲۷‌درصد میزان پرشدگی آن است که نسبت به سال آبی گذشته حجم پرشدگی آن ۳‌درصد بیشتر شده است.  پنج‌سد تهران نیز که ۴۳۶میلیون مترمکعب موجودی مخزن دارند، در سال آبی جاری (ابتدای مهر۱۴۰۰) ۲۳‌درصد پرشدگی دارند که در مقایسه با سال آبی گذشته کاهش ۳۸درصدی دارند. همچنین ۱۰سد خوزستان با ۱۳میلیارد و ۷۳۶میلیون مترمکعب ‌۵۶درصد پرشدگی در سال آبی جاری دارند که در مقایسه با سال آبی گذشته ۱۰‌درصد کاهش نشان می‌دهند. وضعیت دو سد استقلال و شمیل و نیان در استان هرمزگان در سال آبی جاری بهتر از بقیه سدهای کشور است. سد استقلال با ۲۳۳میلیون مترمکعب موجودی مخزن ۹۳‌درصد پرشدگی دارد که نسبت به سال آبی گذشته رشد ۹۲درصدی یافته است. سد شمیل و نیان هم با ۷۱میلیون مترمکعب موجودی مخزن در سال آبی جاری ۷۲‌درصد حجم پرشدگی دارد که در مقایسه با سال آبی گذشته از رشد ۲۹۳درصدی برخوردار بوده است.