ارسال تصاویر و نقشه های مخازن سلاح هسته ای اسرائیل برای رژیم آن کشور توسط رژیم ولایت فقیه؟

Esraiil Hezbolah میدل ایست نیوز: یک منبع مطلع از ایران خبر داد که تهران از طریق یک کشور اروپایی، تصاویر و نقشه های مخازن سلاح هسته ای اسرائیل را برای این رژیم فرستاده است.
 
به گزارش الجزیره، این منبع گفت اکثر تصاویر ارسالی زمینی و نه ماهواره ای بوده و بر سر دیوارهای سایت های هسته ای اسرائیل علامت قرمز قرار داده شده است.
 
به گفته این منبع، تهران تأکید کرده است که مخازن و تأسیسات در صورتی که اسرائیل تصمیم به جنگ با ایران بگیرد، هدف قرار خواهد گرفت.
 
وی اشاره کرد که اسرائیل پیش از این سایت مخازن استراتژی خود را تغییر داده، اما این پرونده شامل سایت جدید مخازن هسته ای اسرائیل است.