دستور اژه‌ای درباره کارگران و معلمان بازداشتی

bazdasht 15 04 2013
ايسنا : رئیس قوه‌قضائیه از مسوولان ذی‌ربط قضایی خواست چنانچه طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر «غفلت» آنها، پرونده قضایی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند. محسنی اژه‌ای روز گذشته در جریان جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه به مسوولان ذی‌ربط قضایی دستور داد: در مقابل، چنانچه عناصری وابسته به بیگانه در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده‌اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند و حساب عناصر وابسته به بیگانه را از برخی افراد که از روی غفلت‌شان برای آنها پرونده تشکیل شده، جدا بدانند. وی گفت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همچنین «مقابله با گران‌فروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.


در این رابطه