فنلاند تائید کرد روسیه دیگر به این کشور گاز نمی‌فرستد

 gaz Finlandاپراتور دولتی گاز فنلاند تائید کرده است که روسیه عرضه گاز به این کشور را قطع کرده است.

گازپروم، غول انرژی روسیه می‌گوید فنلاند از اجابت خواسته مسکو برای پرداخت هزینه تامین انرژی به روبل و نه به یورو یا دلار خودداری کرده است.

روسیه هفته گذشته به همین دلیل برق فنلاند را قطع کرد.

کشورهای اروپایی در برابر تقاضای پرداخت به روبل مقاومت می‌کنند که به گفته آنها باعث تضعیف شدن تحریم‌های روسیه می‌شود که پس از حمله روسیه به اوکراین وضع شدند.

فنلاند وابستگی زیادی به گاز روسیه ندارد و شرکت دولتی انرژی آن کشورمی‌گوید هرگونه کمبودی را می‌توان با تامین گاز از جاهای دیگر جبران کرد.