سازمان ملل متهم شد بر سوء‌استفاده و فساد درون این نهاد سرپوش گذاشته است

 sazemane melalیک مقام ارشد سابق سازمان ملل خواستار تشکیل هیأت مستقلی شد تا اتهام سوءاستفاده جنسی و فساد را در این سازمان بررسی کند.

به گزارش بی بی سی، پورنا سن که تا سال ۲۰۲۰ مسئول مقابله با آزار جنسی در سازمان ملل بود گفت لازم است در این رابطه تحقیقات فوری صورت بگیرد.

تا کنون چند تن از کارمندان سابق، در صحبت با بی‌بی‌سی، ادعاهایی از جمله در خصوص آزار و اذیت جنسی یک مقام ارشد مطرح کرده‌اند. این ادعا به شدت رد شده است.

برخی پس از صحبت کردن شغل خود را از دست داده‌اند.

سازمان ملل به بی‌بی‌سی گفته است که این سازمان بارها بر اینکه هیچ مدارایی با آزار و اذیت جنسی ندارد، تاکید کرده است.

سازمان ملل می‌گوید در برای هر گونه تحقیقات بیرونی و مستقل باز است.