میانگین تورم بهای مسکن ۵۲٠٠ درصدی در تهران و ۴۵٠٠ درصدی در قم و ... طی ۱۶ سال

Tavarom-Maskan-1 براساس داده‌ های مرکز آمار، میانگین قیمت مسکن در تهران طی ۱۶ سال ۵۲ برابر [۵۲٠٠ درصد] شده است؛ یاسوج نیز در زمان مذکور کمترین افزایش قیمت را داشت و قیمت خانه در این شهر [کمتر از] ۹ برابر شده است.
 
به گزارش اقتصاد آنلاین، داده‌ های مرکز آمار نشان می‌ دهد، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از سال ۸۴ تا بهار ۱۴۰۰، بیشترین افزایش را داشته است، یعنی در این ۱۶ سال، قیمت مسکن در تهران ۵۲ برابر شده‌ است. پس از آن قم در رتبه دوم افزایش قیمت مسکن در این ۱۶سال قرار داشت، قیمت مسکن در قم طی مدت مذکور، چیزی حدود ۴۵ برابر [۴۵٠٠ درصد] شد. پس از قم، اراک در رتبه سوم افزایش قیمت مسکن قرار دارد، قیمت مسکن در اراک طی زمان یاد شده، ۳۹ برابر [٣٩٠٠ درصد] شده است.
 
از سویی دیگر، کمترین افزایش قیمت مسکن نیز به شهر یاسوج رسید، قیمت مسکن در این شهر طی ۱۶ سال، ۸۰۰ درصد [٨ برابر] افزایش داشته است؛ پس از آن بیرجند و خرم‌آباد با افزایش ۱۱۰۰ درصدی [١١ برابری] در رتبه دوم کمترین افزایش قیمت مسکن قرار دارد.
 
جالب است بدانید در بین شهرهای کشور، ۱۱ شهر، افزایشی بیش از ۳۰۰۰ درصدی [٣٠ برابری] داشتند. کرمانشاه، زنجان، گرگان، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اراک، قم و تهران در بین این شهرها قرار دارد.
 
۱۰ شهر نیز افزایشی بین ۲ هزار تا ۳ هزار درصد [٢٠ تا ٣٠ برابری]  داشته اند، این شهرها عبارت اند از؛ بندرعباس، ارومیه، یزد، کرمان، زاهدان، اردبیل، قزوین، بوشهر، شهرکرد و اهواز.
 
جز یاسوج سایر شهرهای ایران نیز افزایشی بین ۱۰۰۰ تا ٢٠٠٠ درصدی [١٠ تا ٢٠ برابری] داشته اند.
 

در این رابطه