مصر به ایران هشدار داد که شهروندان اسرائیلی را در خاک مصر هدف قرار ندهد

Mesr-Ghatar
مقامات قاهره، به حکومت ایران هشدار داده اند که شهروندان اسرائیلی را در خاک مصر هدف قرار ندهند، آنهم چند روز پس از آنکه سرویس های امنیتی ترکیه و اسرائیل طرح ترور جهانگردان اسرائیلی در ترکیه را خنثی کردند و از قرار این اقدام برکناری حسین طائب را از ریاست سازمان اطلاعات سپاه در پی داشت.

به گفتۀ رسانه‌های مصری، اسرائیل دولت قاهره را مطلع ساخته که حکومت ایران اینک در نظر دارد پس از ناکامی در ترکیه شهروندان اسرائیلی در مصر را هدف قرار دهد. در هشدار خود به تهران، مقامات امنیتی قاهره از ایران خواسته اند که مصر را درگیر جنگ پنهان خود با اسرائیل نکنند و با این اقدام به اعتبار دستگاه های اطلاعاتی قاهره لطمه وارد نسازند.

مقامات مصری در هشدار خود به تهران همچنین تصریح کرده اند که مصر در گذشته از همکاری با اسرائیل و دیگر نیروهای منطقه برای شرکت در جنگ پنهان با حکومت ایران خودداری کرده است.
.
منبع: رادیو فرانسه