افزایش قیمت ٨٠ درصدی ۴ محصول لبنی/ کاهش سرانۀ مصرف لبنیات در ایران به یک پنجم متوسط جهانی

labaniat 06082014 مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت: با افزایش قیمت لبنیات و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف به ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم رسیده است.
 
آقای علی احسان ظفری گفت: طی ماه های اخیر محصولات لبنی در کارخانه ها دپو شده و  شیر خام به سمت واحدهای شیرخشک سرازیر شده است.
 
به گفته او، سرانۀ مصرف لبنیات از ۱۲۰ کیلو به ۴۰ تا ۵۰ کیلو کاهش یافته است، درحالیکه طبق برنامه ششم توسعه قرار بود به ۱۸۰ کیلو متوسط جهانی برسیم.با توجه به شرایط قیمت، سرانۀ مصرف لبنیات به یک پنجم متوسط جهانی نرسیده که توزیع کالا برگ و شیرمدارس می تواند راهکار مناسبی برای ارتقای سرانه مصرف باشد.
 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: با اصلاح نظام یارانه، قیمت مصوب ۴ قلم محصول لبنی ۸۰ درصد افزایش یافت و این احتمال وجود دارد که کارخانه های لبنی طی چند مرحله، قیمت محصولات خود را تا این سقف افزایش داده باشند. 
 
با اصلاح نظام یارانه، قیمت هر کیلو شیرخام از ۶ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسید.
 
گرچه برخی برندها بعد از اصلاح نظام یارانه، به تخلف قیمت محصولات خود را افزایش دادند، اما اکثر کارخانه ها نرخ مصوب را رعایت کردند و طبق گفۀ مسئولان انجمن لبنی، تا رسیدن به سقف، افزایش قیمت ممکن است طی چند مرحله اتفاق افتاده باشد.
 
طبق گفته سخنگوی تعزیرات حکومتی، ٣ کارخانه لبنی به دلیل عدم رعایت قیمت مصوب، ۵۲ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان جریمه و مکلف به درج قیمت واقعی شدند.

در این رابطه