انفجار تورمی مواد خوراکی درگزارش رسمی

tavarom2
 دولت سیزدهم هنگامی که عزم نظام سیاسی را برای آشتی ناپذیری در پرونده هسته ای به مثابه یک راهبرد نیرومند فهمید ، به این نتیجه رسید برای افزایش منابع درآمدی به جای صادرات نفت خام باید از جای دیگری درآمد کسب کند. آسانترین راه و بهترین محل برای اینکه نظریه پردازی و توجیه آن نیز آسان باشد این بود که دلار ارزان برای واردات نهاده ای دامی که نزدیک به 10 میلیارد دلار می شضد را حذف کند. به این ترتیب وبا توجه به میانگین قیمت هردلار در بازار نیمایی که حدود 26 هزار تومان می شودو 22هزارتومان با دلار 4200 تومانی فاصله دارد در یک عملیات حسابداری دولت رقمی نزدیک به 220هزار میلیارد تومان از بابت آزادسازی قیمت دلار به دست آورد. دولت در بهترین حالا کمتر از نصف این رقم را با یارانه نقدی برگشت داد که بازهم درآمد بالایی به دست آورد. اما پیامدهای این حذف بر سفره شهروندان بسیار گران در آمده است.

آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمارایران نشان داد در خردادگذشته نرخ تورم ماهان رکوردشکنی کرد و به 12درصد رسید. نرخ تورم خوراکی وموادغذایی اما دوبرابر این بود ونشان از فشار شدیدهزینه ها بر سفره مردم است. از سوی دیگر مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار گزارش بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری در خردادماه 1401 را منتشر کرد. گزارشی که نشان می دهد متوسط قیمت 95 درصد خوراکی ها از حد بحرانی قیمت ها فراتر رفته است.طبق این گزارش، مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در ماه جاری با ماه قبل نشان می دهد که در 17 قلم (70.8 درصد) از کالاهای منتخب تغییرات بیش از 10 درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالاهای منتخب مربوط به روغن مایع (233.8 درصد)، پنیر ایرانی پاستوریزه (55.7 درصد) و ماست پاستوریزه (52.4 درصد) است. در هیچ یک از کالاهای منتخب، تغییرات منفی و کاهشی مشاهده نشده و کمترین افزایش در قیمت‌ها مربوط به چای خارجی بسته‌ای (6.3 درصد)، خیار (6.4 درصد)، گوجه‌فرنگی (6.8 درصد) است. مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در ماه جاری با ماه مشابه سال قبل هم حاکی از این است که در 7 قلم از کالاهای منتخب تغییر قیمت بیش از 100 درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت در اقلام روغن مایع (332.3 درصد)، سیب زمینی (172.2 درصد)، برنج ایرانی درجه یک (164.2 درصد) مشاهده شده است. کمترین افزایش قیمت‌ها مربوط به اقلام چای خارجی بسته‌ای (25.4 درصد)، موز (33.1 درصد)، و گوشت گوسفند (35.9 درصد) است.

این گزارش، هر ماه به بررسی روند تغییرات قیمت اقلام خوراکی از سه حد مطلوب، هشدار و بحرانی می پردازد: «مطلوب: حد حدی از قیمت کالای منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرف کننده قابل قبول به نظر می‌رسد و کنترل قیمت‌ها در این محدوده منجر به کاهش تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک ساله 18 درصد خواهد بود؛ حد هشدار: حدی از قیمت کالای منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده است و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر 1.5درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک ساله 18 درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد، بیانگر ضرورت برنامه ریزی خاص برای کنترل قیمت‌ها است؛ حد بحرانی: حدی از قیمت کالای منتخب است که نشان می دهد قیمت اقلام از کنترل خارج شده است و این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر 2 درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک ساله 24 درصد خواهد بود. در این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است.

بررسی قیمت اقلام منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت‌ها نشان می دهد که در خردادماه، متوسط قیمت حدود 95.8 درصد اقلام منتخب شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، گوشت گاو یا گوساله، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر، رب گوجه و فرنگی چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارند. اصلاح و آزادسازی قیمت ها موجب جهش قیمت ها و ایجاد شیب صعودی شدید در اکثر اقلام خوراکی شده است.همچنین متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گوسفند، در محدوده هشدار قرار دارند که با توجه به افزایش قیمت گوشت گوساله یا گاو و مرغ ماشینی، افزایش مجدد قیمت این قلم و ورود به محدوده بحرانی دور از انتظار نیست.

ساعت 24 -