ونزوئلا یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار داد

kushesh tabar mohsen

انقلاب اسلامی در هجرت: اقای معاون " وزیر " لازم ندانست توضیح دهد که اگر کشاورزی در ونزوئلا اینقدر برای ایران حیاتی است چرا با مافیای آب در ایران برخورد نمی شود و چرا سیاستهای خرید محصولات زراعی ایران تا بدان حد نا کار آمد است که کشاورزان مرتب به اعتراض برخاسته اند؟ بر فرض ونزوئلا چنین پیشنهادی را کرده باشد؟ دولت سیزدهم برای بهره برداری کارآمد از این 1 میلیون هکتار زمین کشاورزی یا برنامه و طرحی دارد؟!

 معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: اگر ما امروز شاهد این هستیم که در ونزوئلا یک میلیون (هکتار) زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار می‌گیرد آن هم در وضعیتی که ما می‌بینیم مشکل ذخایر استراتژیک در دنیا وجود دارد، نشان‌دهندۀ این است که ایران قوی و بزرگ به سطحی از تبادلات دانشی رسیده است که کشورهای دیگر سراغ آن می‌آیند. به گزارش همشهری آنلاین، محسن کوشش‌تبار معاون اقتصادی وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق شعار سال مبنی بر توسعه اشتغال چه نقشی دارند، گفت: نفس برگزاری چنین نمایشگاهی قطعاً حرکت روبه‌جلویی است، از همه مهم‌ترباورپذیری ورود بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان به عرصه‌های اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: امسال می‌بایست شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه قرار می‌گرفتند که این نمایشگاه هم بر این موضوع صحه می‌گذارد. توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان از روی تبلیغات نیست بلکه این شرکت‌ها به ظهور و بروزی رسیده‌اند که حتی در فرمایشات مقام معظم رهبری هم در ابتدای سال نقش ویژه‌ای دارند، یعنی ارزش افزودۀ ایران اسلامی با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان وارد مرحلۀ جدیدی در دنیا می‌شود و آثار و نتایج آن هم در بسیاری از کشورها مانند کشورهای آمریکای جنوبی مشهود است.

وی در ادامه افزود: اگر ما امروز شاهد این هستیم که در ونزوئلا یک میلیون (هکتار) زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار می‌گیرد آن هم در وضعیتی که ما می‌بینیم مشکل ذخایر استراتژیک در دنیا وجود دارد، نشان‌دهندۀ این است که ایران قوی و بزرگ به سطحی از تبادلات دانشی رسیده است که کشورهای دیگر سراغ آن می‌آیند که این موضوع قطعاً نشان‌دهندۀ دانش فنی همین شرکت‌های دانش‌بنیان است که در سطح بین‌المللی هم بروز دارد.


در این رابطه