کمبود مسیرهای لازم برای گذر سیلاب/ هدر سریع آب سیلاب ها به علل مسیرهای کوهستانی و کمبود پوشش گیاهی

Seil Shiraz یک کارشناس حوزه آب گفت: سیلاب‌ های این‌ چنینی دوباره برای کسانی که دنبال ساخت و ساز هستند، این فرصت را ایجاد می‌ کنند که ایجاد سد مخزنی را مطرح کنند، اما واقعیت این است که با توجه به شرایط طبیعی که کشور ما دارد، ساخت سد جواب نمی‌ دهد.
 
انوش نوری‌ اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره پیامد های مثبت و منفی سیلاب اخیر در کشور اظهار داشت: کاملاً واضح است که ما حریم لازم را برای گذر سیلاب ایجاد نکرده‌ ایم، در نتیجه سیل به مکان‌ های تجمع زیستی ما خسارت می‌ زند.
 
وی با بیان اینکه جهت‌گیری ما نسبت به طبیعت و محیط زندگی تهاجمی بوده است، افزود: باید با رفتارهای طبیعت سازگار شویم، اما شاهدیم سیلاب‌ های این‌ چنینی دوباره برای کسانی که دنبال ساخت و ساز هستند این فرصت را ایجاد می‌ کند که ایجاد سد مخزنی را مطرح کنند، اما واقعیت این است که باتوجه به شرایط طبیعی که کشور ما دارد، ساخت سد جواب نمی‌ دهد. باید با منطق درستی نسبت به توسعه مناطق زیستی‌ و استفاده از طبیعت اقدام کنیم، چراکه محیط طبیعی به خاطر کم بودن پوشش گیاهی نسبت به این وقایع آسیب‌پذیر است.
 
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: با وقوع سیلاب خیلی امکان ذخیره‌ سازی در پشت سدها نداریم، اما امکان ذخیره‌ سازی برای منابع آب زیرزمینی تا حدی وجود دارد، البته در موضوع تغذیۀ آب زیرزمینی هم، شیوۀ ذخیره‌ سازی، پوشش گیاهی و شکل بیولوژیک منطقه اهمیت دارد، ما باید جنگل‌ ها و مراتع را حفظ کنیم و از زوال و نابودی خاک جلوگیری کرده و فرسایش خاک را که خود عاملی برای خسارت‌ بار شدن سیلاب است کم کنیم.
 
وی تأکید کرد: متأسفانه شکل طبیعی مناطق کوهستانی و کمبود پوشش گیاهی باعث شده با وقوع سیلاب، آب به سرعت از دسترس خارج می‌ شود و چندان امکان ذخیره‌ سازی وجود ندارد، همچنیبن طرح‌ های آبخیزداری در کشور ما در حدی نیستند که بتوانند در این زمینه مؤثر باشند.