پایان مراحل مطالعاتی و طراحی یک سد بزرگ بر روی اروند رود در عراق/ مشکل کم آبی برای ایران و تالاب های آن

Iran-Iraq-1 صدای آمریکا: دولت عراق اعلام کرد مراحل مطالعاتی و طراحی یک سد بزرگ بر روی اروند رود با کمک یک شرکت ایتالیایی به پایان رسیده‌ است.
 
عراق می‌گوید این سد میلیارد‌ها مترمکعب آبی را که به خلیج فارس ریخته می‌شود، جمع آوری کرده و به مشکل کم آبی در مناطق جنوبی این کشور پایان خواهد‌ داد.
 
نجم عبد طارش، مشاور کمیته بهبود کیفیت آب عراق می‌گوید: «این سد موجب مدیریت حرکت آب و جلوگیری از هدر رفت آن به خلیج فارس می‌شود. ضمن آن که از شکل‌گیری زبانه نمک و حرکت آب شور به داخل اراضی عراق به خصوص استان بصره جلوگیری خواهد کرد.
 
او ضمن تأکید بر حمایت کامل دولت عراق از این پروژه و برداشتن گام‌ هایی مهم در این زمینه افزود:«این پروژه، یک میلیارد دلار هزینه دارد، اما با توجه به مازاد درآمد‌های نفتی، مشکلی بابت تأمین اعتبارات وجود ندارد.»
 
طارش اظهار داشت: «این پروژه احتمال دارد با اعتراض طرف ایرانی به خاطر تأثیر پذیرفتن بنادر این کشور در اروند رود از این سد همراه شود، اما این مسئله را می‌ توان با ساخت سدی در جنوب بصره حل کرد و به طرف ایرانی اطمینان داد که بنادرش تحت تأثیر این سد قرار نخواهند گرفت.»
 
این در حالی است که مردم در مناطق جنوبی ایران با مشکل کم آبی روبرو بوده و بسیاری از تالاب‌ های این منطقه خشک شده‌ اند. همزمان در همسایگی با افغانستان و ترکیه و کشورهای شمالی هم سدسازی‌ همسایه‌ ها، مشکلات زیادی را برای منابع آبی ایران ایجاد کرده‌ است.