دیدبان حقوق بشر: گروه طالبان بیش از حل قحطی در افغانستان علامند به وضع محدودیت برای زنان و دختران است

Afghanistan-Beiragh-1 rfi فارسی- زکریا حسنی: دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه از افزایش گرسنگی و بحران بهداشتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که به نظر می‌ رسد، طالبان به جای مقابله با گرسنگی، علاقمند به وضع محدودیت بر زنان و دختران هستند.
 
دیدبان حقوق بشر در این گزارش خود گفته که بحران انسانی افغانستان نمی‌ تواند حل شود، مگر اینکه محدودیت‌ هایی که بر بخش بانکی این کشور وضع شده، برداشته شود تا زمینه برای اقتصاد مشروع، فعالیت‌ های اقتصادی و کمک‌ های بشردوستانه فراهم شود.
 
جان سیفتون، مدیر مدافع آسیایی دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته که رسیدگی به گرسنگی درحال افزایش، بحران بهداشتی و بحران بانکی در افغانستان، ضروری است، اما تأکید کرده که «رهبری طالبان باید بداند که گذشته ضعیف حقوق بشری‌ شان، هر نوع امید به دستیابی به یک توافقنامه و حل بحران بانکی در افغانستان را به خطر می‌ اندازد.»
 
به باور این مسئول دیدبان حقوق بشر، طالبان بیش از اینکه علامند به جلوگیری از قحطی باشند، علامند به وضع محدودیت بر زنان و دختران هستند.» و تأکید کرده که اگر طالبان به دنبال به رسمیت شناخته شدن هستند، پس باید در مورد اولویت‌ های خود دوباره فکر کنند.
 
دستکم یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌‌ گذرد. در این مدت، حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و این گروه در زمینه حکومت‌ داری و مبارزه با بحران انسانی که با برگشت آنان به قدرت، در افغانستان پدید آمد نیز ناکام بوده است.
 
به بنیاد آمارها، هم‌ اینک بیش از ۹۰ درصد از جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و نیز بیش از ۲۰ میلیون تن در افغانستان با فقر و گرسنگی روبرو هستند.
 
با این وجود، اما در یک سال گذشته، ظاهرا جلوگیری از گسترش فقر هیچگاهی در اولویت حکومت سرپرست طالبان نبوده و این گروه بیشتر بر سرکوب مخالفان، وضع محدودیت‌ها بر زنان و تقویت حکومت تک‌قومی و تک‌گروهی خود تمرکز کرده‌اند.