وعدۀ پوچ تحویل ۲ میلیون مسکن در ٢ سال و عدم تخصیص منابع/ وابستگی ۲۸۶ رشته به حوزۀ مسکن

Maskan eghtesad یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: به گفته وزارت راه و شهرسازی، هنوز منابع لازم برای ساخت مسکن تخصیص داده نشده اس، درحالی که بر اساس قانون، دولت باید تا پایان امسال ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل جامعه دهد.
 
علی اصغر خانی در گفتگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار مسکن و روند اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: ما به طور کلی از وضعیت بازار مسکن گلایه مند هستیم، اکنون حدود ۵ ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته است، اما متأسفانه اقدام مؤثری در بخش مسکن صورت نگرفته است، قانون نیز می گوید دولت باید در سال جاری ۲ میلیون مسکن را تحویل جامعه ده، ولی تاکنون اتفاق مؤثر و مفیدی در بحث مسکن رخ نداده است.
 
یک ریال هم در صندوق ملی مسکن پول نیست:
 
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی مدعی است که سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون جهش تولید مسکن همراهی لازم را ندارد، اظهار کرد: به عنوان نمونه بنا بوده در صندوق ملی مسکن، ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع جمع آوری شود، اما اکنون یک ریال هم در این صندوق پول نیست. این استدلال وزارت راه و شهرسازی درست است.
 
وی گفت: دو مجموعه باید حوزۀ مسکن را تکان دهند؛ یکی وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولی اصل، و دوم سازمان برنامه و بودجه است که باید حمایت مالی برای ساخت مسکن انجام دهد.
 
نمایندۀ مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این دو مجموعه هستند که می توانند در حوزه مسکن گام های مؤثری بردارند. سایر دستگاه ها نظیر وزارت نیرو، وزارت صمت و انبوه سازان نیز در این حوزه نقش آفرین هستند، اما کار اصلی در دست این دو مجموعه است که امروز این دو مجموعه، شرایط خوبی ندارند.
 
خانی گفت: بنده در صحن مجلس به رئیس جمهور تذکر دادم که اگر فکری برای بازار مسکن نکنید، سال آینده با بحران در این حوزه مواجه خواهیم شد.
 
بحران پیش روی بازار مسکن:
 
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تأکید کرد: شخص رئیس جمهور به عنوان متولی اصلی باید به طور جدی در حوزه مسکن ورود کند و دولت را برای ساخت ۲ میلیون مسکن به خط کند. اگر این جدیت نباشد، اتفاقی نخواهد افتاد. حرف و گفتار درمانی، نتیجه نمی دهد.
 
به گفته وی، در کشور، اگر حوزه مسکن به حرکت دربیاید، ۲۸۶ رشته پشت سر مسکن به حرکت درخواهند آمد. از حوزۀ لوازم خانگی تا مصالح ساختمانی به حوزه مسکن وابسته اند. زمانی که حوزه مسکن به حرکت دربیاید تمام این بخش ها نیز رشد می کنند.
 
خانی در پایان افزود: اگر ما نتوانیم اقدام مؤثری در حوزۀ مسکن انجام دهیم، سال آینده قیمت های موجود در بازار، چند برابر خواهند شد. ما در سال، ۸۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم، قانون نیز گفته دولت باید سالی یک میلیون مسکن بسازد. سال گذشته که گامی برداشته نشد، امسال نیز تاکنون کاری انجام نشده است اما باید تا پایان سال ۲ میلیون مسکن تحویل جامعه دهد.
 
خبرنگار: علی قورچیان 
دبیر: فاطمه ربی