متهم شدن بزرگترین شرکت تولیدکننده سیم وکابل چین به نقض تحریم‌های ایران

tahrimوزارت بازرگانی آمریکا شرکت «فار ایست کیبل» که بزرگترین شرکت تولید کننده کابل و سیم در چین محسوب می‌شود را متهم کرده است که با کمک یک شرکت دیگر، به مخفی ساختن معاملات با ایران پرداخته و این‌ موضوع نقض تحریم‌های تهران به حساب می‌آید.

طبق آنچه پایگاه اینترنتی دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا منتشر کرده، شرکت مخابراتی «فار ایست کیبل» قرارداد‌هایی را با شرکت مخابراتی «زد تی ای» (ZTE) و شرکت‌های مخابراتی ایرانی برای در اختیار قرار دادن تجهیزات آمریکایی به ایران به عنوان بخشی از تلاش‌ها در جهت پنهان کردن و مبهم ساختن روابط تجاری «زد تی ای» با ایران از دید بازرسان آمریکایی به انجام رسانده است.

شرکت «زد تی ای» در مارس ۲۰۱۷ اتهامات در زمینه نقض قوانین صادراتی آمریکا را پذیرفت و جریمه‌ای به مجموع ۱.۱۹ میلیارد دلار پرداخت کرد.
منبع :باشگاه خبرنگاران