گزارش سازمان جهانی کار از افزایش نرخ بیکاری جوانان

Bikari Javanan

«سازمان جهانی کار می‌گوید: بیش از ۱.۵ درصد به آمار جوانانی که درحال کار یا تحصیل نیستند، به نسبت سال گذشته در جهان افزوده شده است.»
 
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، طبق گزارش اخیر این سازمان نرخ جهانی بیکاری جوانان باوجود افول نسبی همه‌گیری کرونا همچنان روند افزایشی دارد. 
 
براساس این گزارش، بیش از ۱.۵ درصد به آمار جوانانی که درحال کار یا تحصیل نیستند، به نسبت سال گذشته در جهان افزوده شده است. 
 
طبق این گزارش در بازار کار جهانی وضعیت زنان جوان بدتر از مردان جوان است و نسبت اشتغال به جمعیت (EPR) آنان بسیار پایین‌تر است. در سال ۲۰۲۲ آمارها نشان می‌دهد که زنان جوان خود ۱.۵ برابر کمتر از مردان پس از همه‌گیری کرونا شانس استخدام دارند. 
 
آمارهای سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که این ارقام تنها آمارهای میانگین است و وضعیت در مناطق کمتر توسعه‌یافته جهان و قاره آسیا و آمریکای جنوبی به مراتب بدتر است. 
 
سازمان جهانی کار و کارشناسان آن تاکید کردند که فرصت اشتغال شایسته به همراه آموزش حق تمام جوانان در کشورها هستند و دولت‌ها و وزرای کار و امور اجتماعی کشورها موظف به ارائه برنامه و برنامه‌ریزی برای بازگشت به استانداردهای آماری قبل از همه‌گیری کرونا هستند.
 
ILO پیشنهاد کرده است که فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط کشورها به سمت بازارهای فناوری دیجیتال و اقتصاد سبز حرکت کند.