نا امنی غذایی حاد ۳۴۵ میلیون نفر در جهان بخاطر پاندمی کووید-۱۹ و درگیری‌ ها و خشکسالی ها و ...

Yemen-Ghahti-1 برنامه جهانی غذا سازمان ملل‌ متحد اعلام کرد: افرادی که با نا امنی غذایی حاد مواجه هستند، به ۳۴۵ میلیون نفر در سراسر جهان می‌ رسند.
 
به گزارش ایسنا، برنامه جهانی غذا (WFP) روز چهارشنبه (۲۴ اگوست) اعلام کرد: تعداد افرادی که با ناامنی غذایی حاد در سراسر جهان مواجه هستند، از سال ۲۰۱۹ به دلیل همه‌ گیری کووید-۱۹، درگیری‌ ها و تغییرات آب‌ و هوایی بیش از ٢ برابر شده و به ۳۴۵ میلیون نفر رسیده است.
 
کورین فلیشر، مدیر منطقه‌ ای برنامه جهانی غذا به رویترز گفت: قبل از بحران کرونا، ۱۳۵ میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی حاد رنج می‌ بردند. از آن زمان این تعداد افزایش یافته است و انتظار می‌ رود به دلیل تغییرات آب‌ و هوایی و درگیری‌ ها بیشتر افزایش یابد.
 
تأثیر چالش‌ های زیست‌ محیطی عامل بی‌ ثبات‌ کنندۀ دیگری است که می‌ تواند باعث کمبود مواد غذایی و منجر به درگیری و مهاجرت انبوه شود.
 
فلیشر گفت: ما اکنون شاهد ۱۰ برابر بیشتر جابجایی در سراسر جهان به دلیل تغییرات آب‌ و هوایی و درگیری هستیم و البته آنها به هم مرتبط هستند. بنابراین ما واقعاً نگران تأثیر کووید، تغییرات آب‌ و هوا و جنگ در اوکراین هستیم.
 
فلیشر گفت که در خاورمیانه و شمال آفریقا، تأثیر بحران اوکراین پیامدهای گسترده‌ ای داشته است و بر وابستگی وارداتی منطقه و نزدیکی آن به دریای سیاه تأکید می‌ کند. یمن، ۹۰ درصد نیازهای غذایی خود را وارد می‌کند.
 
برنامه جهانی غذا، ۱۳ میلیون نفر از ۱۶ میلیون نفری که به کمک غذایی نیاز دارند را حمایت می ‌کند، اما کمک آنها به دلیل کمبود بودجه، تنها نیمی از نیازهای روزانه افراد را پوشش می‌ دهد.
 
عراق به حدود ۵.۲ میلیون تن گندم نیاز دارد، اما تنها ۲.۳ میلیون تن گندم تولید کرد. مابقی باید وارد می‌ شد که هزینه آن بیشتر بود و با وجود حمایت دولت، خشکسالی شدید و بحران‌ های مکرر آب، معیشت در سراسر عراق را به خطر می‌ اندازد.
 
دبیر :متین کاکویی
 مترجم :محبوبه محمد آبادی

در این رابطه