قوه قضائیه: هر فردی موجب سقط جنین شود، به دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود

seghtejaninبنا بر اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، هر فردی اعم از پزشک، ماما یا متصدی داروخانه آگاهانه و عمداً از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی، ضرب و جرح یا آزار یا هر عمل دیگری موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.

صداوسیما: معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه اعلام کرد: پزشک، ماما یا هر فردی از کادر پزشکی که برای دیگران داروی سقط جنین تجویز کند به حبس و ابطال پروانه محکوم می شود.

بنا بر اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، هر فردی اعم از پزشک، ماما یا متصدی داروخانه آگاهانه و عمداً از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی، ضرب و جرح یا آزار یا هر عمل دیگری موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.

منبع: انتخاب