بدهی ٧٠.١ تریلیون تومانی حکومت حسن روحانی/ بدهی ۲۴۰۰ میلیارد تومانی حکومت محمود احمدی نژاد

eghtesade bima ایرنا: مجموع رقم بدهی‌ های با سر رسید نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حدود ۳.۵ برابر شده و به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. این یعنی دولت سیزدهم در همان ابتدای شروع به کار با بحران بدهی به جا مانده از دولت قبل مواجه شده است.
 
به گزارش ایرنا، آمارها نشان می‌ دهد در شش‌ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، اعتبارات تملک دارایی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی‌ های دولت است، با عنایت به سررسید شدن اوراق فروش رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت به‌ موقع دیون و بدهی‌ ها، حدود ۳.۵ برابر شده و حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بود.
 
برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی، بهتر است بدهی‌ ها را با بدهی به جا مانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد. در بودجه سال ۱۳۹۲ که بودجه آخر دولت دهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌ رفته در دولت دهم ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت روحانی باید ۲۴۰۰ میلیارد تومان از اوراق فروش‌ رفته در دولت دهم را تسویه می‌ کرد. اما در بودجه ۱۴۰۰ که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌ رفته در آن دولت به ۷۰۱۰۰ میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت می‌ کرد.
 
به بیان دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند ۲۹ برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود. این در حالی است که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ منابع بودجه به مراتب کمتر از این میزان رشد کرده است. این بدان معناست که بار بازپرداخت بدهی که دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم گذاشته به مراتب بیشتر از بار بدهی به جا مانده از دولت دهم برای دولت یازدهم است.