اخبار جنبش: ادامه دستگیری ها

Shams-Shahryar

شهریار شمس دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد تهران شمال و فعال دانشجویی به طرز وحشیانه‌ای توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
شهریار شمس دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد تهران شمال و فعال دانشجویی به طرز وحشیانه‌ای توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بنا به اخبار رسیده جهت فشار و اجبار وی بر بازداشت، ابتدا خواهر ایشان را در بیرون ساختمان خانه بازداشت و ضابطین مرد وی را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند، به طوریکه بینی وی شکسته و بر اثر ضربات بسیار بی‌هوش می‌شود. در ادامه با بازداشت و بیرون آوردن شهریار شمس، خواهرش آزاد و وی به مکانی نامعلوم منتقل می‌شود.

 

 

 

 

.

Pirouznia Ahmad
احمد پیروزنیا دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

احمد پیروزنیا دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
وی عصر دیروز برای خرید از خوابگاه خارج و در میدان انقلاب بدون دلیل توسط لباس شخصی‌ها مورد بازخواست و ضرب و شتم قرار می‌گیرد؛ سپس بعد از دقایقی آزاد و به خوابگاه باز می‌گردد. اما ساعتی بعد با او تماس گرفته شده و به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار می‌شود.
از وضعیت فعلی ایشان اطلاعی در دست نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kiani-Ramin

رامین کیانی دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران و دبیر انجمن علمی روابط بین‌الملل این دانشگاه، روز سه‌شنبه ۵ مهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
رامین کیانی دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران و دبیر انجمن علمی روابط بین‌الملل این دانشگاه، روز سه‌شنبه ۵ مهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
از وضعیت فعلی و نهاد بازداشت کننده ایشان اطلاعی در دست نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kohnavard-Mehdi

مهدی کوهنورد دانشجوی کشاورزی دانشگاه تهران روز سه‌شنبه ۳ مهر بازداشت شده است
مهدی کوهنورد دانشجوی کشاورزی دانشگاه تهران روز سه‌شنبه ۳ مهر بازداشت شده است
از وضعیت فعلی و نهاد بازداشت‌کننده ایشان تا بدین لحظه اطلاعی در دست نیست.

 

 

 

 

 

 

.

بازداشت محسن امیری دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
محسن امیری دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، هفته گذشته در منزل شخصی خویش بازداشت شده است و اکنون در زندان اوین به سر می‌برد