در دوازدهمین روز اعتراض ها در ایران دست‌کم در شش شهر تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی برگزار شدند

eteraz1401 daneshjouفیلم‌های منتشر شده در شبکه‌‌های اجتماعی، حاکی از تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی در دست‌کم شش شهر ایران، در شامگاه چهار‌‌شنبه است.

این تظاهرات و تجمع‌ها در تبریز، نجف‌آباد اصفهان، تهران، مشهد، سنندج و ارومیه برگزار شدند.

روز چهارشنبه نیز سه تجمع اعتراضی در سه دانشگاه اصفهان، حکیم سبزواری در سبزوار و دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز برگزار شد.

گزارش‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی شامگاه چهارشنبه ششم مهرماه از تجمع معترضان در شهر نجف آباد جلوگیری کردند.

در روزهای اخیر، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران در اعتراض به سرکوب و بازداشت شماری از دانشجویان و همچنین در حمایت از اعتراضات سراسری، هم‌دانشگاهی‌های خود را به تحریم کلاس‌ها و اساتید را به همراهی و حمایت از دانشجویان دعوت کرده‌اند.

اعتراض‌‌ها در ایران پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. این اعتراض‌‌ها به رغم برخورد شدید نیروهای امنیتی و انتظامی با معترضان همچنان ادامه دارد.

منبع:رادیوفردا


در این رابطه