ناظم‌زاده قمی مدرس حوزه علمیه به سرکوب معترضین؛ عمامه خود را برمی‌داریم و هندوانه فروش می‌شویم!

nazemzadeh  asgharسید اصغر ناظم زاده قمی از مدرسان حوزه علمیه قم در سخنانی که در ابتدای درس خود ایراد کرد به سرکوب مردم معترض از جمله در زاهدان واکنش نشان داد

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، وی در قسمتی از سخنانش گفت:

باید با مردم مدارا کرد. پیامبر اسلام با امتش اینگونه بود، انسان تعجب می‌کند که مثلاً یک زن رقاصه از مدینه خدمت پیامبر می‌رسد و می‌گوید زندگی من بهم ریخته کمکم کنید، چون از وقتی جنگ بدر تمام شده مردم عزادارند و جشن نمی‌گیرند و من درآمدی ندارم. پیامبر هیچ سؤالی از وی نمی‌کند که آیا مسلمانی یا نه، توبه کردی یا نه، و فقط به اصحاب فرمود به او کمک مالی کنید. باید با مردم مهربان بود. ممکن است بعضی مسئولین ندانم کاری کنند و این عین ریختن بنزین در آتش است.

در زاهدان می‌گویند به دختری تجاوز شده و مشخص است که فلان شخص این کار را کرده است. آقا باید این شخص را برکنار کنید و اعلام هم بکنید و مجازاتش هم باید بکنید و از این شهر ببریدش بیرون.

چرا با این مردم خوب مدارا نمی‌کنید؟! این کارها خدای ناکرده باعث می‌شود خطری پیش بیاید که دیگر قابل جمع شدن نباشد.

خدا می‌داند من به خاطر عبا و عمامه خودم نمی‌گویم. اصلا ما بنا به فرمایش مرحوم آیت الله آشیخ مرتضی حائری (ره) عمامه خود را برمی‌داریم و هندوانه فروش می‌شویم و خیلی هم خوب است میوه فروشی.

ولی این همه شهید داده شده، جانباز و اسیر داده‌ایم در زمان جنگ، اینها را باید حفظ کرد با مدارا کردن با مردم.

بله با آشوبگر باید برخورد کرد، با اشخاصی که وسط اعتراضات آرام مردم آشوب می‌کنند باید برخورد کرد؛ اما آن وسط یک آقایی در مجلس شورای اسلامی یک مرتبه بلند می‌شود و می‌گوید این مردم نجاست هستند و باید جمعشان کرد. آقا چرا توهین می‌کند؟ چرا به خرمن آتش می‌فرستید؟ همه معترضین نجاستند؟

از مسوولین امر می‌خواهم جلوی گرانی‌ها را بگیرید، این چه وضعی است که بسیاری نمی‌توانند خانه بخرند، حتی خانه اجاره کنند، نمی‌توانند دختر شوهر دهند، نمی‌توانند پسر زن بدهند؛ در حالی که مملکت روی نفت خوابیده، هم دریا دارد، هم جنگل دارد، هم معدن دارد و چیزی کم نداریم، مع الاسف هر روز وضع مردم وخیم و وخیم‌تر می‌شود.

در هر حال م

سید اصغر ناظم زاده قمی از مدرسان حوزه علمیه قم در سخنانی که در ابتدای درس خود ایراد کرد به سرکوب مردم معترض از جمله در زاهدان واکنش نشان داد

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، وی در قسمتی از سخنانش گفت:

باید با مردم مدارا کرد. پیامبر اسلام با امتش اینگونه بود، انسان تعجب می‌کند که مثلاً یک زن رقاصه از مدینه خدمت پیامبر می‌رسد و می‌گوید زندگی من بهم ریخته کمکم کنید، چون از وقتی جنگ بدر تمام شده مردم عزادارند و جشن نمی‌گیرند و من درآمدی ندارم. پیامبر هیچ سؤالی از وی نمی‌کند که آیا مسلمانی یا نه، توبه کردی یا نه، و فقط به اصحاب فرمود به او کمک مالی کنید. باید با مردم مهربان بود. ممکن است بعضی مسئولین ندانم کاری کنند و این عین ریختن بنزین در آتش است.

در زاهدان می‌گویند به دختری تجاوز شده و مشخص است که فلان شخص این کار را کرده است. آقا باید این شخص را برکنار کنید و اعلام هم بکنید و مجازاتش هم باید بکنید و از این شهر ببریدش بیرون.

چرا با این مردم خوب مدارا نمی‌کنید؟! این کارها خدای ناکرده باعث می‌شود خطری پیش بیاید که دیگر قابل جمع شدن نباشد.

خدا می‌داند من به خاطر عبا و عمامه خودم نمی‌گویم. اصلا ما بنا به فرمایش مرحوم آیت الله آشیخ مرتضی حائری (ره) عمامه خود را برمی‌داریم و هندوانه فروش می‌شویم و خیلی هم خوب است میوه فروشی.

ولی این همه شهید داده شده، جانباز و اسیر داده‌ایم در زمان جنگ، اینها را باید حفظ کرد با مدارا کردن با مردم.

بله با آشوبگر باید برخورد کرد، با اشخاصی که وسط اعتراضات آرام مردم آشوب می‌کنند باید برخورد کرد؛ اما آن وسط یک آقایی در مجلس شورای اسلامی یک مرتبه بلند می‌شود و می‌گوید این مردم نجاست هستند و باید جمعشان کرد. آقا چرا توهین می‌کند؟ چرا به خرمن آتش می‌فرستید؟ همه معترضین نجاستند؟

از مسوولین امر می‌خواهم جلوی گرانی‌ها را بگیرید، این چه وضعی است که بسیاری نمی‌توانند خانه بخرند، حتی خانه اجاره کنند، نمی‌توانند دختر شوهر دهند، نمی‌توانند پسر زن بدهند؛ در حالی که مملکت روی نفت خوابیده، هم دریا دارد، هم جنگل دارد، هم معدن دارد و چیزی کم نداریم، مع الاسف هر روز وضع مردم وخیم و وخیم‌تر می‌شود.

در هر حال من فقط درد دل دارم که بگویم و جز تاسف و تاثر چیزی ندارم بگویم.

انقلاب اسلامی در هجرت: البته لازم به یاد آوری است که خشونت گر اول، خود نیروهای حکومتی،لباس شخصی ها و عوامل سرکوب هستند و نظام ولایت فقیه تا کنون با این آشوبگران برخوردی نداشته است. سید علی خامنه ای در سخنان اخیر خود از این خشونتگران تجلیل هم کرد. ولایت فقیه و مطلقه آن خلاف تعالیم اسلامی و قرآن است. خلاف اصول و نقض حقوق و کرامت انسان عمل کردن ندانم کاری نیست ظلم است و بنابرتعالیم دینی حتی غیر دینی،مخالفت با ظلم و ظالم از اولی ترین کاری است که حضرات آیات وظیفه دارند انجام دهند.

ن فقط درد دل دارم که بگویم و جز تاسف و تاثر چیزی ندارم بگویم.

انقلاب اسلامی در هجرت: البته لازم به یاد آوری است که خشونت گر اول، خود نیروهای حکومتی،لباس شخصی ها و عوامل سرکوب هستند و نظام ولایت فقیه تا کنون با این آشوبگران برخوردی نداشته است. سید علی خامنه ای در سخنان اخیر خود از این خشونتگران تجلیل هم کرد. ولایت فقیه و مطلقه آن خلاف تعالیم اسلامی و قرآن است. بنا برتعالیم دینی حتی غیر دینی،مخالفت با ظلم و ظالم از اولی ترین کاری است که حضرات آیات وظیفه دارند انجام دهند.