فیلم آغاز اعتصاب کارگران پتروشیمی عسلویه

oslawieیوتوب - کارگران پتروشیمی عسلویه در استان بوشهر در همبستگی با اعتراضات سراسری مردم ایران اعتصاب خود را آغاز کردند. آنها با شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور در محوطه پتروشیمی عسلویه تجمع کرده‌اند. کارگران پتروشیمی عسلویه جاده منتهی به پتروشیمی را مسدود کرده تا نیروهای سرکوبگر نتوانند به مجتمع تردد کنند. این اعتصاب در اعتراض به کشتار مردم معترض توسط نیروهای یگان ویژه و ماموران لباس شخصی می‌باشد.

 

https://www.youtube.com/watch?v=K0Cg6V9tybc&t=127s