بودجۀ سازمان زندان‌ ها حدود ۶ هزار میلیارد تومان

zendan evin صدای آمریکا: بررسی‌ ها نشان می‌ دهند، بودجۀ سازمان زندان‌ ها در ایران حدود ۳.۵ برابر مجموع اعتبارات ۵ دانشگاه بزرگ کشور است.
 
پایگاه داده باز ایران با بررسی بودجۀ سازمان زندان‌ ها در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد، پولی که از بودجه عمومی به این سازمان تزریق می‌شود، به حدود ۶ هزار میلیارد تومان می‌ رسد که بیش از ۵ هزار میلیارد تومان آن اعتبارات جاری و هزینه‌ های روزمره زندان‌ ها است.
 
تحقیقات پایگاه داده باز ایران همچنین نشان می‌ دهد که علاوه بر سهم قابل توجه این سازمان از اعتبارات ملی، بیش از ۱۰ درصد اعتبارات استانی نیز به سازمان زندان‌ ها اختصاص پیدا می‌ کند.
 
بر اساس اعلام این پایگاه حجم اعتباراتی که در لا به‌ لای بودجه استانی به سازمان زندان ها تزریق می‌ شود، تقریباً معادل ردیف بودجه این سازمان در اعتبارات ملی است.
 
به عبارتی در حالی که بسیاری تصور می‌ کنند بودجه جاری و عمرانی سازمان زندان‌ ها در سال ۱۴۰۰، حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده‌ است، در واقعیت پولی که از بودجه عمومی به این سازمان تزریق می‌ شود، به حدود ۶ هزار میلیارد تومان می‌ رسد که بیش از ۵ هزار میلیارد تومان آن اعتبارات جاری و هزینه‌ های روزمره زندان‌ ها است.
 
۵ هزار میلیارد تومان بودجه جاری، آن هم به ارزش سال ۱۴۰۰ به نسبت اعداد و ارقام لایحه بودجه رقم بزرگی است. کافی است این رقم را با برخی ردیف‌ های دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم.
 
با آغاز اعتراضات گسترده در شهریور ماه هزاران شهروند معترض بازداشت و به زندان‌‌ ها و بازداشگاه‌ های موقت منتقل شده‌ اند.
 
از سوی دیگر آتش‌ سوزی زندان اوین که هنوز ابهام‌ های زیادی درباره آن وجود دارد، نام سازمان زندان ها را سر زبان‌ ها انداخه است؛ سازمانی عریض و طول و غیرشفاف که از نظر اداری وابسته به قوG قضائیه است.