خالی بودن حدود ۶۳ درصد ظرفیت سدها در ایران/ کاهش ۱۸ درصدی ورودی آب به سدها

saad amirkabir هم‌ اکنون حدود ۱۸ میلیارد و ۳۲۰ میلیون مترمکعب آب در سدهای کشور ذخیره شده که این مقدار نشان‌ دهنده پرشدگی ۳۷ درصدی ظرفیت مخازن سدها است؛ به‌ عبارتی درحال حاضر حدود ۶۳ درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۱) تا بیست‌وسوم مهرماه (۲۳ روز ابتدایی سال آبی) میزان ورودی آب به سدهای کشور به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
 
مقایسه میزان ورودی آب به سدها در ۲۳ روز ابتدایی ماه جاری، با میزان ورودی آب در مدت زمان مشابه سال قبل (۷۴۰ میلیون مترمکعب) حاکی از کاهش ۱۸ درصدی ورودی آب به سدها است.
 
همچنین در این مدت، خروجی آب از سدها نیز با کاهشی ۱۸ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل، از یک‌میلیارد و ۶۹۰ میلیون مترمکعب به یک‌میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب رسید.
 
هم‌اکنون حدود ۱۸ میلیارد و ۳۲۰ میلیون مترمکعب آب در سدهای کشور ذخیره شده که این مقدار نشان‌ دهنده پرشدگی حدوداً ۳۷ درصدی ظرفیت مخازن سدها است؛ به‌ عبارتی درحال حاضر حدود ۶۳ درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است.