تحلیلی بر تظاهرات سال‌ های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰/ نامعلوم بودن توقف جنبش های آینده در سطوح قبلی

tazahorat sarkoob پژوهشگران علوم سیاسی دانشگاه شیراز با انجام پژوهش در مورد اعتراضات سال‌ های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در کشور، می‌ گویند که به طور کل وقوع این اعتراضات حاکی از مشکلاتی مانند وجود فقر و نابرابری‌ های اجتماعی و اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه و نادیده‌ گرفته شدن بسیاری از مردم و وجود فساد اداری و اقتصادی در سطحی وسیع؛ تغییر سبک زندگی مردم جامعه ما به واسطه جهانی شدن و گسترش ارتباطات؛ و بی‌ اعتمادی مردم و اصناف به احزاب و نهادهای رسمی دولتی است.
 
به گزارش ایسنا، یکی از انتقاداتی که جامعه علوم انسانی همواره با آن مواجهند، این است که مطالعات علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران، کاربردی ندارند و مطالعات پژوهشگران این حوزه با نیازهای جامعه هم‌ راستا نیستند. 
 
از ابتدای شروع اعتراضات اخیر که جرقۀ آن با مرگ مهسا امینی زده شد، سؤالی که وجود داشت، این بود که چرا اعتراضات به سرعت گسترده شدند و آیا پیش از این پژوهشگران و اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی هشدارهایی نسبت به این وضعیت داده بودند، یا خیر؟
 
در این بررسی‌ ها به یک پژوهش با عنوان «تحلیل اعتراضات صنفی-اجتماعی اخیر در ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) از منظر نظریه سیاست خیابان» رسیدیم که توسط خلیل‌ الله سردار نیا؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز و هنگامه البرزی دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز انجام شده و بهار سال جاری در فصل‌ نامه علمی پژوهش‌ های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده است.
 
در این مقاله به اعتراضات سال‌ های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرداخته شده و عنوان شده که این اعتراضات یکی از نقاط عطف مهم در تاریخچه اعتراضات صنفی ایران بوده‌ اند. در این دوران اعتراض‌ های پر شمار مال‌ باختگان، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کامیون‌ داران و سایر اقشار، از این زمان شکل‌ تازه‌ ای به خود گرفت.
 
اعتراضات صنفی دی‌ ماه ۱۳۹۶ در ایران، مجموعه‌ ای از اعتراضات رهبری‌ نشده و زنجیره‌ ای بودند که از ۷ دی‌ ماه ۱۳۹۶ از مشهد شروع شد و با ماهیتی اقتصادی علیه گرانی، فساد اقتصادی و میزان بیکاری به ۱۶۰ شهر ایران گسترش یافت.
 
این اعتراضات در سال ۹۷ نیز ادامه داشت. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران از مهمترین و فراگیرترین اعتراضات در سراسر ایران پس از انقلاب بود که در واکنش به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین روی داد. این اعتراضات ابتدا نسبتاً مسالمت‌ آمیز بود، اما به‌ تدریج به یک شورش خشونت‌ آمیز تبدیل شد. در بسیاری از شهرها ساختمان‌ های دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانک‌ ها و بعضی از مغازه‌ ها توسط معترضان تخریب و جریان عادیِ کسب‌ و کار، و آمد و شد، مختل شد.
 
پس از آن، اعتراضات و اعتصاب‌ های متعددی نیز در شرکت‌ ها و ارگان‌ های مختلف کشور شکل گرفت. به عنوان نمونه می‌ توان به اعتراض کارگران پتروشیمی در شرکت‌ های مختلف، اعتراض بازنشستگان، اعتراض به خشک شدن تالاب‌ ها و خشکسالی، بخصوص در خوزستان و ... در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهشگران به بررسی این اعتراضات با استفاده از نظریه «سیاست خیابان» پرداختند.
 
در این مطالعه، پژوهشگران ابتدا بر داده‌ ها و نمونه‌ های واقعی اجتماعی و صنفی تمرکز داشتند و خواسته‌ ها و مطالبات معترضان را بررسی کردند و سپس به سراغ نظرات کارشناسان سیاسی اجتماعی و اقتصادی رفتند تا به این پرسش‌ ها پاسخ دهند که شعارهای معترضان در اعتراضات دهه ۹۰ شمسی در ایران، چه ابعادی داشتند و مخاطب این شعارهای اعتراضی چه گروه و ارگانی بوده است؟
 
این پژوهشگران، برای تحلیل شعارها و مطالبات معترضان، شعارهای بیان‌ شده آنها را در اعتراضات خیابانی مستقیم، و شعارهای نوشتاری روی پلاکاردها و صفحات مجازی و مصاحبه‌ های آنها را بررسی کردند. همچنین دیدگاه برخی کارشناسان راجع به ریشه‌ های شکل‌ گیری اعتراضات را از طریق ویدئوها، عکس‌ ها، فایل‌ های صوتی و متون درج‌ شده در روزنامه‌ ها، صفحات و شبکه‌ های مجازی و سایت‌ های معتبر خبری، مورد تحلیل قرار دادند.
 
در این مطالعه در مرحله اول، بیش از ۱۰۰ فیلم، عکس، متن مصاحبه و اظهارات معترضان و یا رهبران آنها در فضای مجازی و رسانه‌ ها گردآوری و بررسی شد و ۶ محور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی– فرهنگی، حقوقی، زیست‌ محیطی و انگیزشی در مورد مطالبات معترضان از بررسی شعارها استخراج شد. در بررسی‌ های اولیه از تحلیل محتوای شعارها و مطالبات معترضان ۱۷۰ جمله کلیدی بدست آمده اند که ۳۵.۶ درصد از آنها اقتصادی، ۳۲.۱ درصد سیاسی، ۱۲.۳ درصد اجتماعی، ۱۰ درصد انگیزشی ، ۵.۴ درصد زیست‌محیطی و ۴.۱ درصد حقوقی بودند.
 
در مرحله دوم این تحلیل به بررسی بیش از ۴۰ متن مصاحبه و دیدگاه‌ های کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی و رسانه‌ ها در مورد مطالبات معترضان پرداخته شد. در این مرحله نیز ۶ محور اصلی شناسایی شد که در برخی موارد تفاوت‌ هایی با تحلیل قبلی داشتند. از دیدگاه کارشناسان، مطالبات معترضان در ۶ محور اصلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عامل توطئه و زیست‌ محیطی بودند.
 
تنها تفاوت دیدگاه معترضان و کارشناسان در مورد مطالبات این بود که نزد خود معترضان، عامل سیاسی نسبت به مقوله اجتماعی، اهمیت بیشتری پس از اقتصاد داشته است، ولی کارشناسان اهمیت عامل اجتماعی را بیشتر از مقوله سیاسی می‌ دانند. همچنین کارشناسان به عامل ضعیف توطئه داخلی و خارجی نیز در شکل‌ گیری و تشدید اعتراضات اشاره داشتند.
 
به گفتۀ پژوهشگران این مطالعه، مهمترین یافته‌ های این پژوهش آن است که این اعتراض‌ ها به لحاظ ماهوی از نوع خودانگیخته، مستقیم در خیابان، بدون رهبر، نوآوری در تاکتیک مبارزاتی، بی‌ اعتمادی به تشکل‌ های صنفی و مدنی، مستمر و زنجیر وار، ارتباطات افقی با اعتراض‌ های مشابه و ...، بوده‌ اند.
 
تحلیل محتوای مطالبات و شعارهای معترضان و کارشناسان نشان می‌ دهد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی-معیشتی، سیاسی، اجتماعی، انگیزشی، محیط‌ زیستی و حقوقی در این اعتراض‌ ها تأثیر گذار بوده‌ اند، اما متغیر اقتصادی و معیشتی، بالاترین و بیشترین نقش را داشته است.
 
به گفتۀ پژوهشگران این تحقیق، به طور کل، وقوع این اعتراضات، حاکی از وجود و ظهور چند مسئلۀ اساسی در جامعۀ ماست:
 
- وجود فقر و نابرابری‌ های اجتماعی و اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه و نادیده‌ گرفته شدن بسیاری از مردم و مشاغل و اصناف و وجود فساد اداری و اقتصادی در سطحی وسیع؛
 
- تغییر سبک زندگی مردم جامعه ما به واسطه جهانی شدن و گسترش ارتباطات و تغییر ذائقه و عادات مردم (به تأثیر از نیازهای جدید، فضای مجازی با امکان آگاه شدن از شرایط سایر مردم در سایر جوامع و امکانات آن‌ ها، و از طرفی فراهم شدن امکان همبستگی مجازی و انتقال همان همبستگی به عرصه واقعی اجتماعی).
 
- بی‌ اعتمادی مردم و اصناف به احزاب و نهادهای رسمی دولتی و تنها دیدن و بی‌ یاور پنداشتن خود که این باعث شد مردم عادی خودشان را در خیابان فریاد بزنند.
 
این محققان می‌ گویند که در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و نادیده‌ گرفتن زمینه‌ های اصلی اعتراضات، مشخص نیست که امواج بعدی اعتراضات در سطوح قبلی باقی بمانند یا شعله‌ ور شوند. به همین دلیل مسئولان و تصمیم‌ گیران در سطوح مختلف دولتی باید در سیاست‌ گذاری‌ ها و اجرای آنها، منافع و بالاخص خواسته‌ های معیشتی مردم را در نظر بگیرند. چرا که دوباره یک جرقه کافی‌است تا همۀ معترضان با نگرش ها و اهداف متعدد و متنوع به خیابان ها بریزند.
 
پژوهشگران این تحقیق در راستای یافته‌ های این مطالعه، توصیه‌ هایی را برای قشر تصمیم‌ گیر و تصمیم‌ ساز کشور ارائه کرده‌ اند:
 
- انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری، بخصوص در بخش‌ های مختلف اقتصادی، مانند اصلاح نظام بانکی، بودجه، قیمت کالاها و حامل‌ های انرژی،
 
- بازسازی اعتماد از دست‌ رفتۀ مردم از طریق کسب مجدد رضایت‌ مندی اجتماعی که البته کار آسانی نخواهد بود. سخت‌ تر و محدود تر نکردن زندگی مردم، هم به لحاظ اقتصادی، و هم به لحاظ اجتماعی، تا حدودی گام مثبتی برای جلب این اعتماد از دست رفته خواهد بود،
 
- ایجاد چشم‌ انداز روشن و افق‌ گشایی پیش چشم مردم، بخصوص جوانان می‌ تواند، حس امید به آینده و تحرک و انگیزه را در آنها بیدار کند،
 
- بازبینی برنامه‌ ها و طرح‌ های اقتصادی به نفع طبقات پایین جامعه در راستای بهبود وضع معیشت آنها،
 
- به رسمیت شناختن جنبش‌ های اعتراضی معترضان و ایجاد فضای آزاد و باز سیاسی و مکانیسمی برای بیان اعتراضات.
 
خبرنگار: سعدانه طباطبایی‌ نیا، 
دبیر: زهرا ابراهیم‌ آبادی