مولوی عبدالحمید: به خواستۀ جمهور مردم که اصل و محور است، تن بدهید - زنان ایرانی از حجاب اسلامی متنفرند

Abdolhamid-molavi بی بی سی: مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ اهل‌ سنت زاهدان در خطبه‌ های نماز جمعه خواستار برگزاری رفراندوم فوری با حضور ناظران بین المللی شد.
 
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به اینکه «اکثریت مردم ایران از شرایط سیاسی کشور ناراضی هستند، خواستار برگزاری رفراندوم با حضور ناظران بین المللی و پذیرش نتیجه آن از سوی حکومت شد.»
 
آقای عبدالحمید با اشاره به اعدام ها و اعترافات تلویزیونی گفت: «این ها به ضرر اسلام و ایران است»، و درادامه با اشاره به اینکه: «بالاترین مسئولیت کشور هم مشروعیت خود را از همین ملت گرفته است»، از مسئولان خواست که «به خواسته جمهور که اصل و محور است، تن بدهید.»
 
این روحانی سنی در ادامه سخنانش گفت: «اکنون زنان ایرانی از حجاب اسلامی متنفرند. به این زنان بی مهری شده است؛ البته که گرسنه هم هست و تحقیر هم شده است. اما وقتی از همه چیز محروم است و فقط پوشش سرش برای حاکمیت مطرح است، روسری آتش می‌ زند».
 
او با اشاره به عدم توجه به توصیه هایش به رؤسای جمهور اصلاح طلب درباره استفاده از اقوام و زنان و مذاهب در دولت گفت: «می‌ خواهید به زور ملت را به بهشت ببرید، اما بدانید که نه شیعه به زور به بهشت می‌ رود، و نه سنی».

در این رابطه