نماینده قزوین : دشمن با شعار زن زندگی آزادی به دنبال برهنگی زنان و فروپاشی نظام است

namayande ghazwin
فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین می‌گوید: دشمن با شعار زن زندگی زنان به دنبال برهنگی زنان و فروپاشی جامعه و پس از آن فروپاشی نظام اسلامی است اما ما به دنبال روزهای درخشان اقتصادی سیاسی و اجتماعی برای ایرانیان هستیم.

فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین

رویداد۲۴ فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین می‌گوید: این روزها شاهد اعتراضات هستیم و در کنار اعتراضات شاهد آشوب و اغتشاش و برخی اقدامات ساختارشکنانه و ضدشرع هستیم که دل هر انسان آزاده‌ای را آزرده می‌کند؛ مثلا در قالب یک سری از شعارها، اعتقادات و ارزش‌ها را هتک حرمت کردند؛ مثلا با شعار زن زندگی آزادی وارد شدند و به دنبال تخریب چهره واقعی زن هستند تا زن را از هویت واقعی خود جدا کنند.

او گفته در تمام مذاهب و کتب الهی، زن موجودی ظریف و با حجب و حیا توصیف شده است و حتی اگر در آثار باستانی قبل از ورود اسلام به ایران را ببینید، معلوم است که زنان ایرانی محجبه بودند اما الان به اسم آزادی ما شاهد فرهنگ برهنگی هستیم بنابراین از همه می‌خواهم مثل گذشته با پوشش عفیفانه و با حضور اجتماعی سنگین و مقتدرانه‌ای که داشتند، وارد اجتماع شوند.

دشمن با شعار زن زندگی زنان به دنبال برهنگی زنان و فروپاشی جامعه و پس از آن فروپاشی نظام اسلامی است اما ما به دنبال روزهای درخشان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای ایرانیان هستیم.