اعلام تعهد ١٠٠ شاعر و نویسنده دیگر ایرانی به انتشار بدون سانسور/ محکومیت سرکوب و بازداشت مردم در جنبش

Censure-Momayezi-1 rfi فارسی: نزدیک به ١٠٠ تن از شاعران و نویسندگان ایرانی با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کردند که از این پس آثارشان را بدون سانسور منتشر می‌ کنند.
 
امضا کنندگان بیانیه‌ «ما ادبیاتی‌ ها» که به قلم فرشته مولوی نویسنده و مترجم ساکن کانادا تهیه شده، «سرکوب و بازداشت معترضان» را محکوم کرده و خواهان «آزادی بی‌ درنگ و بی‌ قید و شرط» همه‌ زندانیان سیاسی شده‌ اند.
 
در این بیانیه‌، که تاکنون به امضای نزدیک به ١٠٠ تن از شاعران و نویسندگان ساکن داخل و خارج از ایران رسیده، آمده است:
 
می‌ دانیم که شاعر و نویسنده هم شهروندی‌ ست برابر و هم‌ تراز با شهروندان دیگر. می‌ دانیم که کلمه تا از زندگی برنیاید، جان و توان نمی‌ یابد. می‌ دانیم که دیگر ایستادن در کنار و تماشای رود روانِ این جنبش بسنده نیست. می‌ دانیم که کمترین سهم ما در پیشبرد «زن، زندگی، آزادی» آن است که ادبیات را از بند سانسور رها نگه‌ داریم. 
 
از میان امضا کنندگان بیانیه «ما ادبیاتی‌ ها»، می توان به  برخی از نویسندگان و شاعران سرشناس مانند شهریار مندنی‌ پور، علی بابا چاهی، نسیم خاکسار، محمد محمد علی، پرتو نوری‌ علا، علیرضا بهنام و گراناز موسوی اشاره کرد.
 
امضاکنندگان بیانیه در پایان «خواستار آزادی بی‌ درنگ و بی‌ قید و شرط همه زندانیان سیاسی» شده‌ و تصریح کردند که:
 
«ما برخورداری از آزادی‌ های دموکراتیک و بویژه آزادی اندیشه و بیان و قلم را حق شهروندی خود می‌ دانیم. همچنین با خود و با خوانندگان خود پیمان می‌ بندیم که تا زمان شکسته‌ شدن سد سانسور و آزادشدن ادبیات از بند آن آثار ادبی خود را به هر ترتیبی که شده،‌ بی سانسور منتشر کنیم تا در پیشگاه تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران و نزد خوانندگان خود شرمسار نشویم. ما ادبیاتی‌ ها گواهی می‌ دهیم که به حق خود آگاهیم و به برعهده‌ گرفتن سهم خود در برساختن فردای ایران پایبند می‌ مانیم.»
 
پیشتر نیز ۲۵۰ مترجم، طی بیانیه‌ ای، ضمن حمایت از اعتراضات ایران، از تلاش خود برای شکستن سد سانسور خبر داده و تأکید کرده بودند: «ما از امروز کتاب‌ هایی را که این سد ها (سانسور) سال‌ ها مانع رسیدنشان به شهروندان شده‌ اند از هر راهی که بتوانیم بدون سانسور منتشر خواهیم کرد.»