پیامدهای گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیۀ اروپا

eu

روز دوشنبه ۱۶ ژانویه برابر با ۲۶ دی‌ماه هزاران ایرانیِ ساکن اروپا به دعوت علیرضا آخوندی، نمایندۀ ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، و حمایت چندین شخصیت سرشناس ایرانی در برابر پارلمان اروپا در استراسبورگ گرد آمدند و با برگزاری تظاهراتی گسترده و پرشور از اتحادیۀ اروپا درخواست کردند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود بگنجاند. در این همایش بزرگ چند تن از سیاستمداران و نمایندگان پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی ازجمله رئیس پارلمان اروپا سخنرانی کردند.

هم‌زمان با تظاهرات استراسبورگ صدها تن از ایرانیان پاریس نیز تظاهراتی به همین مناسبت در میدان تروکادروُ برگزار کردند. در این تظاهرات نیز چند تن از سیاستمداران و نمایندگان فرانسوی حضور یافتند و سخنانی در دفاع از گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بیان کردند.

موضوع گنجاندن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی را چندی پیش وزیران امور خارجۀ کشورهای اتحادیۀ اروپا در بروکسل مطرح کردند. بسیاری از ناظران و کارشناسان معتقدند که نتیجۀ این بحث حداکثر تا پایان فوریه روشن خواهد شد. بنابراین، نباید انتظار داشت که بحث دربارۀ این موضوع در جلسۀ آیندۀ شورای وزیران امور خارجه در بروکسل در ۲۳ ژانویه به سرانجام برسد. گفته می‌شود کشورهای آلمان، هلند و جمهوری چک موافق گنجاندن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی‌اند.

البته بعضی از کارشناسان بعید می‌دانند که همۀ کشورهای اروپایی بتوانند دربارۀ این موضوع به توافق برسند. با این حال، بسیاری از آنان معتقدند که مطرح شدن آن در پارلمان اروپا، حتی اگر به نتیجۀ دلخواه درخواست کنندگان نرسد، ضربۀ محکمی به اعتبار جمهوری اسلامی در روابط بین‌الملل خواهد زد. به عبارت دیگر، از این پس عرصه بر سپاه پاسداران چه در اروپا و چه در جهان تنگ‌تر خواهد شد.

اما اگر اتحادیۀ اروپا سپاه را گروهی تروریستی اعلام کند، چه پیامدهایی را باید انتظار داشته باشیم؟

پس از حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اتحادیۀ اروپا در دسامبر آن سال فهرستی از اشخاص، گروه‌ها و نهادهایی که دستی در عملیات تروریستی داشتند، تهیه کرد. آن فهرست دربرگیرندۀ اشخاص و گروه‌هایی بود که در داخل یا خارج از اتحادیۀ اروپا دست به عملیات تروریستی می‌زدند. اتحادیۀ اروپا این فهرست را حداقل هر شش ماه یک بار بازبینی و روزآمد می‌کند.

از هنگامی که شخص یا نهادی در فهرست تروریستی اتحادیۀ اروپا قرار می‌گیرد، اتحادیه می‌تواند به تنهایی و مستقل از دیگر نهادهای بین‌المللی، آن شخص یا نهاد را تحریم و مجازات کند. برای مثال، از سال ۲۰۱۶ اتحادیۀ اروپا برضد اشخاص و نهادهایی که مستقیم یا غیرمستقیم از داعش و القاعده پشتیبانی می‌کردند مجازات‌هایی در نظر گرفت.

تا آن زمان، تحریم‌ها و مجازات‌های اتحادیۀ اروپا بر اشخاص و نهادهایی اعمال می‌شد که در فهرست تروریستی سازمان ملل قرار داشتند. البته، هریک از کشورهای اروپایی می‌توانست به تنهایی تصمیم به کاربست تحریم و مجازات بگیرد.

به نوشتۀ وبگاه «شورای اتحادیۀ اروپا» ۱۳ شخص و ۲۱ گروه و نهاد در فهرست تروریستی اروپا قرار دارند. اتحادیه اروپا پول‌ها و دیگر دارایی‌های مالی آن‌ها را مسدود کرده است. هیچ شخص یا نهاد مستقر در اروپا نمی‌تواند پولی در اختیار آن‌ها قرار دهد. برای این منظور، دستگاه قضایی و پلیس کشورهای عضو اتحادیه باید همکاری کنند.

تصمیم پارلمان اروپا به گنجاندن یک شخص، یک گروه یا یک نهاد در فهرست تروریستی برپایۀ اطلاعات مشخصی صورت می‌گیرد که مقامی قضایی یا یک مرجع ذیصلاح در بارۀ عملیات تروریستی مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها در اختیار اتحادیه قرار می‌دهد.

اتحادیۀ اروپا اشخاص، گروه‌ها و نهادهایی را نیز در فهرست تروریستی قرار می‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل آن‌ها را تروریست‌ شناخته است. البته، چنان که گفته شد، شورای اتحادیۀ اروپا این فهرست را مرتب و حداقل هر شش ماه یک بار بازبینی می‌کند.

اشخاص، گروه‌ها و نهادهایی که در فهرست تروریستی اتحادیۀ اروپا قرار دارند می‌توانند پس از مدتی از شورای اتحادیه حذف نام خود را از فهرست تروریستی درخواست کنند. چنین درخواستی را یکی از کشورهای عضو نیز می‌تواند از اتحادیه بکند. برای این منظور، اتحادیه یک گروه کاری را مسئول بررسی رفتار آن اشخاص، گروه‌ها و نهادها می‌کند. نتیجۀ بررسی‌ها و تحقیقات این گروه در اختیار شورا قرار می‌گیرد تا تصمیم بگیرد.

از میان بردن توانایی مالی تروریسم در صدر اولویت‌های اروپا قرار دارد. پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از نگرانی‌های اصلی سیستم مالی اتحادیه اروپاست، زیرا این خطر امنیت شهروندان اروپا را تهدید می‌کند. از سال ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا به روش‌های سختگیرانه‌تری برای مبارزه با پولشویی روی آورده است. با این روش‌ها پنهان کردن پول‌ و سرمایه‌های غیرقانونی زیر پوشش شرکت‌های جعلی کم و بیش ناممکن شده و سیستم مالی اروپا توانسته است بر دارایی‌های کشورهای مشکوک در اتحادیه اروپا نیز نظارت کند.

شورای اروپا در ژوئن ۲۰۱۹ برنامه‌ای راهبردی به مدت ۵ سال تنظیم و به اجرا گذاشت. حفاظت از شهروندان و آزادی‌ها در صدر اولویت‌های آن برنامه قرار دارد. بنابراین، اگر شخص، گروه یا نهادی جان شهرواندان و آزادی‌های اروپایی را تهدید کند، اتحادیۀ اروپا بی‌درنگ واکنش نشان می‌دهد.

از همین رو، هنگامی که چندی پیش حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، کاریکاتوریست‌های شارلی ابدوُ را تهدید کرد و آنان را به عاقبت سلمان رشدی ارجاع داد، در عمل، خود و سپاه پاسداران را به طور بالقوه در فهرست تروریستی اتحادیۀ اروپا قرار داد.

با توجه به جایگاه نظامی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی سپاه پاسداران در بقای جمهوری اسلامی، گنجاندن آن در فهرست تروریستی اروپا ضربۀ مهلکی به رژیم خواهد زد.

علیرضا مناف زاده - رادیو فرانسه