هیات تحریریه انقلاب اسلامی در هجرت :جشن فرخنده سده را به هموطنان عزیزمان از صمیم قلب تبریک میگوییم.

jashne sadehدر این شب ایرانیان به جشن و شادی برای کشف آتش می‌پرداختند. از آنجا که آتش نمادی از نور و گرماست این روز را روز ورود گرما و روشنی در زندگی خود و تبدیل شب‌های سرد زمستان به روزهایی گرم می‌دانستند.
با ما است پندارمان را نیک سازیم یعنی از اصالت دادن به زور پاک گردانیم تا گفتار ما عاری از دروغ، توهین، تهمت و تهدید گردد و کردار ما عاری از خشونت پذیری و خشونت طلبی شود و خشونت زدایی روش ما گردد. بنام “مصلحت” ضد حق، کردار و گفتار زشت را توجیه نکنیم، اینچنین ریشه های استبداد را در پندار نابود میسازیم و بقای استبداد در هر شکلش را در عیان ناممکن میکنیم.