مولوی عبدالحمید: راه حل فقط مراجعه به رأی اکثریت مردم است/ خاطرۀ تلخ خصوصی سازی

abdolhamid molavi بی بی سی فارسی: مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه امروز تأکید کرد که راه حل برون رفت از بحران کنونی در ایران این است که «تابع اکثریت باشیم و ببینیم که ملت امروز چه نظامی می‌ خواهند، چه سیستمی می‌خواهند.»
 
او «همه پرسی» و احترام به رای اکثریت مردم را بهترین راه برون رفت از وضع موجود دانست و تأکید کرد که «حاکم را مردم انتخاب میکنند.»
 
او گفت که بخش بزرگی از ملت و حاکمیت و نظام با هم اختلاف دارند و راه حل فقط مراجعه به رأی اکثریت مردم است.
 
او گفت که ۴۴ سال است نظام جمهوری اسلامی در ایران برقرار است و همیشه فقط یک برداشت و قرائت از دین ارائه شده است.
 
آقای عبدالحمید گفت که قرائت او از دین متفاوت است و در برداشت او از اسلام «اعدام وجود ندارد و اعتراف اجباری مردود است و هیچ جایی ندارد.»
 
در اینجا نمازگزاران با الله اکبر سخنان مولوی عبدالحمید را تایید کردند.
 
او تأکید کرد که در برداشتش از اسلام برابری زن و مرد و همه اقوام وجود دارد و گفت که اصل برای او انسانیت است و هیچ زندانی سیاسی حتی یکساعت در زندان نخواهد بود.
 
اقای عبدالحمید گفت: «یک سال به این برداشت ما از دین اجازه دهید.»
 
امام جمعه اهل سنت زاهدان «آزادی زندانیان را قدمی مثبت» ارزیابی کرد و خواهان آزادی بقیه زندانیان شد.
 
او گفت: «منتقدان را آزاد کنید و با آنها به صحبت بنشینید.»
 
آقای عبدالحمید امروز در ابتدای سخنرانی پیش از نماز خود درباره «مصوبه جنجالی «مولد سازی» یا به زبان ساده فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر آن» ابراز نگرانی کرد.
 
او تأکید کرده بود که این اموال دولتی نیستند بلکه بیت المال،‌ سرمایه و اعتبار ملت و کشور است و دولت امانت دار آن باید باشد. او گفت که مردم از برنامه‌های قبلی که در زمینه خصوصی‌ سازی در ایران انجام شده «خاطره تلخی» دارند.
 
خیلی از شرکت‌ های قدر را به فروش رساندند و ارگان‌های بانفوذ و شخصیت های بانفوذ ورود کردند و با قیمت ارزان خریدند.

در این رابطه