رئیسی تا حیثیت خودش را بیشتر نبرده، استعفا دهد/ رئیسی نه از سیاست چیزی متوجه می‌شود، نه از اقتصاد

imanabadi-gholamali
ایمن آبادی نماینده سابق مجلس گفت: دولت رییسی درک صحیحی نسبت به مسائل کشور ندارد و با به کار بردن الفاظ توهین آمیزی مانند دولت مردمی، بیشتر به شعور مردم توهین می‌کند. بهترین کار برای رئیسی، استعفا است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق مجلس با اشاره به عملکرد دولت رئیسی و افزایش قیمت‌های لحظه‌ای، به اصلاحات نیوز می‌گوید: این دولت شعارزده، ناتوان و ناکارآمد است و هزینه بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل کرده است. متاسفانه درک صحیحی نسبت به مسائل کشور ندارد و با به کار بردن الفاظ توهین آمیزی مانند دولت مردمی، بیشتر به شعور مردم توهین می‌کند. بهترین کار برای رئیسی که هم آبروی خود را بخرد و هم آخرتش را خراب نکند و هم حیثیت خودش و پدرخانومش را نبرد، استعفا است.

وی ادامه داد: بهترین کار این است که سریعا استعفا دهد و دولت را منحل کند و انتخابات زودهنگام برگزار شود. شورای نگهبان هم اجازه دهد کاندیدا‌های مورد نظر مردم مانند لاریجانی، احمدی نژاد، خاتمی که می‌توانند کشور را از این بحران، حضور پیدا کنند و کشور را از این بحران نجات دهند.
رئیسی مگر خودش به یاد نمی‌آورد که چه وعده‌هایی درباره اینترنت، شغل، پول ملی و ... داده بود؟ چرا مجلس مقابل این دروغ‌گویی‌ها ایستادگی نمی‌کند؟ با چه رویی می‌گویند که شغل ایجاد کردیم؟ نمی‌شود، چون خودش ۶ کلاس سواد دارد فکر کند که مردم هم بی‌سواد هستند! مردم با سواد هستند و امور را درک می‌کنند.

دولت رییسی درک صحیحی نسبت به مسائل کشور ندارد و با به کار بردن الفاظ توهین آمیزی مانند دولت مردمی، بیشتر به شعور مردم توهین می‌کند. بهترین کار برای رئیسی که هم آبروی خود را بخرد و هم آخرتش را خراب نکند و هم حیثیت خودش و پدرخانومش را نبرد، استعفا است.
جعفرزاده با بیان اینکه رئیسی با عدم امضای احیای برجام، خسارت سنگینی را به کشور وارد کرده است، گفت: من به صورت موثق اطلاع دارم که رهبری اجازه مذاکره را به دولت رئیسی داده بود، اما این‌ها با بهانه تراشی و زدن حرف‌های بی ربط و قهرمان بازی، از جیب مردم خرج کردند. به جرات می‌گویم که حداقل ۶۰ درصد مردم کشور در حال له شدن هستند. رئیسی به خودش، مردم، خانواده‌اش و ... لطف کند و سریعتر کابینه را منحل کند. چرا که به مجلس امیدی نیست و واقعا اززمانی که دنباله رو دولت شد، کارنامه بسیار ضعیفی از خود ارائه داده است.

رئیسی به خودش، خانواده‌اش و ... لطف کند و سریعتر کابینه را منحل کند. اجرای تمامی تفاهم نامه‌ها با چین، به fatf منتهی شده است، چگونه از یقه چین آویزان شده اند، مگر نگفتند به خارج نیاز نداریم؟
این کارشناس ادامه داد: رئیسی مگر خودش به یاد نمی‌آورد که چه وعده‌هایی درباره اینترنت، شغل، پول ملی و ... داده بود؟ چرا مجلس مقابل این دروغ‌گویی‌ها ایستادگی نمی‌کند؟ با چه رویی می‌گویند که شغل ایجاد کردیم؟ نمی‌شود، چون خودش ۶ کلاس سواد دارد فکر کند که مردم هم بی‌سواد هستند! مردم با سواد هستند و امور را درک می‌کنند.

رئیسی با عدم امضای احیای برجام، خسارت سنگینی را به کشور وارد کرده، من به صورت موثق اطلاع دارم که رهبری اجازه مذاکره را به دولت رئیسی داده بود، اما این‌ها با بهانه تراشی و زدن حرف‌های بی ربط و قهرمان بازی، از جیب مردم خرج کردند. به جرات می‌گویم که حداقل ۶۰ درصد مردم کشور در حال له شدن هستند. رئیسی به خودش، مردم، خانواده‌اش و ... لطف کند و سریعتر کابینه را منحل کند. چرا که به مجلس امیدی نیست و واقعا اززمانی که دنباله رو دولت شد، کارنامه بسیار ضعیفی از خود ارائه داده است.
این دولت درک صحیحی نسبت به مسائل کشور ندارد و با به کار بردن الفاظ توهین آمیزی مانند دولت مردمی، بیشتر به شعور مردم توهین می‌کند. بهترین کار برای رئیسی که هم آبروی خود را بخرد و هم آخرتش را خراب نکند و هم حیثیت خودش و پدرخانومش، علم الهدی را نبرد، استعفا است.

جعفرزاده با اشاره به سفر توهین آمیز رئیسی به چین، گفت: چطور قبل از اینکه رئیس جمهور چین عذرخواهی نکرده، رئیسی به این کشور سفر کرد؟ رئیس جمهور چین حتی به خودش زحمت نداد تا ماشین رئیسی برود و یکی از وزرایش را برای استقبال فرستاد! رئیسی نه از سیاست چیزی متوجه می‌شود، نه از اقتصاد، نه از فرهنگ و ... او حتی اطلاعات دینی هم ندارد و آیه‌ها را اشتباه می‌خواند. اطلاعات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ... ندارد و هرکسی هر چیزی که می‌خواهد به او گزارش می‌دهد و او هم در تلویزیون می‌گوید. او واقعا صلاحیت این کرسی را ندارد و با حذف رقبا توانست به ریاست جمهوری برسد. گل زدن در دروازه بدون دروازه بان که هنر نیست.
.
منبع: رویداد۲۴