جایگزینی تقریبی واردات گاز روسیه با واردات گاز از نروژ و بلژیک و هلند و ... در آلمان

Gaz Russieh دویچه وله فارسی: طبق داده‌ های "آژانس شبکه فدرال"، صدور گاز از کشورهای نروژ، بلژیک و هلند جایگزین واردات ماهانه از روسیه شد‌ه‌ اند. این نهاد فدرال، آمار گاز در آلمان را ارائه داده است و می‌ گوید، کمبود گاز روسیه تقریباً جبران شده است.
 
روسیه پیش از جنگ علیه اوکراین، مقادیر زیادی گاز طبیعی به آلمان سرازیر می‌ کرد. اما در اواخر تابستان ۲۰۲۲، کرملین که مهمترین تأمین‌ کنندۀ گاز آلمان بود، صدور گاز را کاهش داد. بر اساس داده‌ های "آژانس شبکه فدرال"، آلمان در حال حاضر تقریباً توانسته است این کمبود را جبران کند.
 
حجم کمبود گاز با افزایش قابل توجه واردات از نروژ، هلند و بلژیک جایگزین شده است. این نتیجه، برگرفته از  سند داخلی "آژانس شبکه فدرال" آلمان است که در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته است.
 
"آژانس شبکه فدرال" یک نهاد عالی مستقل به منظور نظارت بر فعالیت شبکه‌ های برق، گاز، ارتباطات، پست و خطوط ریلی آلمان است. فعالیت این نهاد زیر نظر وزارت اقتصاد آلمان صورت می‌ گیرد.
 
پایانه‌ های گاز ال‌ ان‌ جی در سواحل آلمان:
 
بر اساس این گزارش، آلمان از سال ۲۰۱۷ تا پایان فوریه ۲۰۲۲ به طور متوسط ۷۷ تراوات ساعت گاز طبیعی در ماه از واردات ناخالص دریافت کرده است. این مقدار گاز برای پوشش مصرف ملی و پر کردن ذخایر استفاده می‌ شد. در مقابل، واردات خالص از سپتامبر ۲۰۲۲ تا پایان ژانویه ۲۰۲۳، یعنی با حذف ارسال گاز روسیه، بالغ بر ۷۲.۷ تراوات ساعت در ماه بوده است.
 
علاوه بر این، حدود ۴ تراوات ساعت گاز طبیعی مایع از پایانه‌ های جدید ال‌ ان‌ جی در سواحل آلمان در ژانویه ۲۰۲۳ وارد شبکه شده است.
 
برای طبقه‌ بندی مقادیر، طبق داده‌ های آژانس شبکه فدرال، آلمان در کل سال ۲۰۲۱ حدود یک‌ هزار تراوات ساعت گاز طبیعی مصرف کرده است. بر اساس این گزارش، آلمان گاز کمتری به کشورهای دیگر ارسال کرده است و این کاهش بویژه در مورد سوئیس صدق می‌ کند.
 
واردات ۴۱ تراوات ساعت از نروژ:
 
بر اساس این سند، از سال ۲۰۱۷ تا پایان فوریه ۲۰۲۲ هر ماه به طور متوسط ۲۶ تراوات ساعت گاز طبیعی از نروژ به آلمان جریان داشته است. پس از توقف صدور گاز روسیه، این میزان به ۴۱ تراوات ساعت رسیده و واردات خالص از هلند از ۲ به ۲۵ تراوات ساعت افزایش یافته است.
 
با بلژیک، جریان گاز قبل از جنگ، با حجم متوسط ماهانه حدود ۲ تراوات ساعت در هر دو جهت، متعادل بوده است. از سپتامبر سال گذشته، حدود ۲۳ تراوات ساعت گاز طبیعی در هر ماه فقط در یک جهت، از بلژیک به آلمان، سرازیر شده است.
 
هشدارها برای زمستان بعد به قوت خود باقی است:
 
آژانس شبکه فدرال همچنان عرضه گاز در آلمان را "پایدار" ارزیابی می‌کند. اخیرا در گزارش‌های روزانه این نهاد از وضعیت گاز آمده است: «امنیت در تأمین گاز تضمین شده است.»
 
در غین حال، این نهاد فدرال رفع هشدار نکرده و یادآور شده که تدارکات برای زمستان ۲۰۲۳/۲۰۲۴ همچنان یک چالش کلیدی است. بنابراین صرفه‌ جویی در گاز همچنان از اهمیت برخوردار است.