بازهم نادیده گرفتن "بخشش"/ تغییر خط و جهت پیگیری های جنبش مقاومت دانش آموزی در رژیم ولایت فقیه

Sarkoub-1 روزنامه ابرار: درپی دستور اکید رهبر انقلاب، مبنی بر پیگیری مقصرین فاجعۀ مسمومیت های زنجیره ایِ دانش آموزان مدارس دخترانه در کشور، و اینکه هیچ عفو و بخششی در کار نیست و باید مقصرین به اشد مجازات برسند، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور خبر داد؛ در این رابطه چند نفر در ۵ استان دستگیر شده اند ودر کنار بازداشت شدگان اصلی، تعدادی از دانش آموزان قرار داشتند. اینها بدون عناد و از بهر جوانی کارهایی انجام داده اند که مورد ارشاد قرار گرفته و آزاد شدند.
 
کجای این مسأله نامفهوم و بصورت قصه بیان شده است؟!
 
چرا به عنوان سؤال کردن صرف،که تأثیری در روند کار ندارد، خط و جهت پیگیری ها را نادانسته تغییر می دهید؟
 
اگر این دانش آموزان دستگیر و احیاناٌ بازداشت می شدند، آیا جامعه با استرس و اضطراب مواجه نمی شد؟ 
 
آیا خوراک برای تبلیغات آن طرف آب و این طرف آب، مهیا نمی شود؟
 
خوب می دانیم، در مدارس، دانش آموزانی هستند که به دنبال ماجراجویی، کارهایی را انجام داده اند و بعضاً باعث تفریحشان می شود. اکنون که با دید اغماض عمل شده است، باز هم جای پاسخ گویی مطرح می شود؟ به جای زیر سؤال بردنِ گذشت از دانش آموزانی که کارشان جنبۀ «غیر معاندانه» داشته و مورد ارشاد قرار گرفته اند، و پدران و مادران از این گونه عملکرد خشنود شده اند، بد نیست به دنبال افراد معاند در لباس های مختلف باشیم تا به اشد مجازات برسند.
 
چرا باید با مسیر انحرافی در کار، افکار عمومی را به تشویش بکشانیم؟!

در این رابطه