شبه نظامیان لیبی دو و نیم تن اورانیوم مفقود شده را پیدا کردند

uranium

شبه‌نظامیان خلیفه حفتر که کنترل شرق کشور لیبی را در دست دارند، اعلام کردند که دو و نیم تن اورانیوم طبیعی مفقود شده را در انباری در ٥ کیلومتری مرز چاد پیدا کرده‌ و تا رسیدن کارشناس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از آن محافظت خواهند کرد.

بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل این هفته پس از بازدید از سایت محل نگهداری این سنگ‌ها در لیبی، از مفقود شدن ١٠ بشکه حاوی دو و نیم تن اورانیوم طبیعی خبر داده بودند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی تحقیقات بیشتری را برای مشخص شدن نحوه مفقود شدن اورانیوم از این مکان که به نام آن اشاره نشده است، ادامه خواهد داد.

شبه‌نظامیان خلیفه حفتر که کنترل شرق کشور لیبی را در دست دارند، اعلام کردند که دو و نیم تن اورانیوم طبیعی مفقود شده را در انباری در ٥ کیلومتری مرز چاد پیدا کرده‌ و تا رسیدن کارشناس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از آن محافظت خواهند کرد.

بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل این هفته پس از بازدید از سایت محل نگهداری این سنگ‌ها در لیبی، از مفقود شدن ١٠ بشکه حاوی دو و نیم تن اورانیوم طبیعی خبر داده بودند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی تحقیقات بیشتری را برای مشخص شدن نحوه مفقود شدن اورانیوم از این مکان که به نام آن اشاره نشده است، ادامه خواهد داد.

منبع: رادیو فردا