اتحادیه آزاد کارگران: مصوبه دستمزد شورای عالی کار، حمله به معیشت کارگران است

Kargaranاتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای مصوبه دستمزد شورای عالی کار را «حمله به زندگی و معیشت» و «قتل عام اقتصادی» کارگران خواند.

این بیانیه با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران که به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به وقوع پیوست، می‌گوید که از شهریور ۱۴۰۱، «هرگونه مطالبه بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر» است.

در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تعیین دستمزد پایه «پنج میلیون و ۳۰۷ هزار تومانی» برای کارگران در سال ۱۴۰۲ به عنوان مصوبه‌ای برای «تحمیل وضعیت اسفبار اقتصادی بر کارگران و دیگر مزدبگیران» یاد شده است.

این بیانیه افزود که تعیین چنین دستمزدی برای کارگران «در مقابل رقم واقعی هزینه‌های معیشت خانوار که به بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده است، نه حکم تداوم زندگی بلکه حکمِ تشدید فقر و فلاکت و مرگ» است.

اتحادیه آزاد کارگران در ادامه خاطرنشان ساخته که «کارگران برای زنده ماندن و اعاده کرامت و شرافت انسانی خود چاره‌ای به جز مبارزه» ندارند.

در این بیانیه همچنین آمده که این اقدامات «تنها از عهده حکومتی بر می‌آید که فساد، رشوه و رانت‌خواری جزو لاینفک سیستم اقتصادی آن» است و اکنون «سیاست بقا هر وسیله ممکن» را در پیش گرفته است.

اتحادیه آزاد کارگران همچنین پیامد سیاست‌های جمهوری اسلامی را «پرتاب میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان به ورطه فقر و فلاکت» خواند و افزود: وضعیت کارگران، در کنار به گلوله بستن زنان و کودکان در خیابان، شلیک به چشم جوانان و حمله «به دختران در مدارس» همه نشانه‌های یک «حکومت درمانده» است که راهی به غیر از «سرکوب هرگونه صدای آزادی‌خواهی و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم» نمی‌شناسد.