اقتصاد ایران با همه عوامل ویران کننده مواجه است

eghtesad viraniاقتصاد ایران اکنون چند ویژگی منفی و ویران کننده را دریک زمان تجربه می کند. پایداری نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در سالهای تازه سپری شده، افتادن در تله رشد اقتصادی پایین و کم کیفیت ازدست رفتن قدرت خرید ایرانیان، خالی ماندن خزانه دولت برای سرمایه گذاری، ناترازی بانک‌ها و... دراقتصادایران حاضرند وموقعیت نا امید کننده‌ای پدیدار کرده اند.

ادامه این وضعیت می تواند اقتصادایران را به کوچه‌های تنگ وباریک بکشاند که رفت و آمد شهروندان در ان کوچه‌ها به سختی وبا برخورد همراه می شود و پیامدهای ناشناس آن به ویژه درمناسبات دولت با مردم اجتناب ناپذیر خواهد شد. کارشناسان به طور مثال می گویند، موتورهای تولید تورم توسط بانک‌ها ۲۴ ساعته در حال حرکت است، ناترازی موجود ریشه تورم‌های موجود هستند. اصلاح هسته تورم نیازمند کنترل انتظارات تورمی است. امیر باقری؛ معاون پایش و سیاست‌های اقتصادی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در نشست علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری گفت : اقتصاد ایران درگیر کاهش تقاضا شده است. در واقع به دلیل افت درآمد خانوارها ما دچار پدیده کاهش مصرف شده ایم. دولت نیز با کاهش تقاضا مواجه هست و از سوی دیگر به دلیل عدم ثبات اقتصادی، سرمایه گذاری نیز کاهش پیدا کرده است. در سمت تقاضا در همه شقوق کاهش را تجربه کرده ایم و اولویت اول باید رفع بی‌ثباتی باشد و از سوی دیگر باید مصرف را تحریک کنیم که رشد به شکل واقعی شاهد باشیم. وی ضمن اشاره به اهمیت اتفاقات پیرامونی اقتصاد ملی گفت: اگر دولت بخواهد کماکان مداخله گر باشد نمی توان انتظار زیادی در خصوص اصلاح اقتصاد داشت. به عنوان مثال مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو را ملاحظه می کنید. پس نیازمند تغییر رویکرد دولت هستیم. تعاملات منطقه‌ای نیز باید تعمیق پیدا کند تا اقتصاد ایران فرصت تنفس، صادرات و بازرگانی را داشته باشد. وی در پایان خاطر نشان کرد: سیاست فوری کشور باید کنترل نرخ ارز باشد. چراکه قیمت‌ها تحت تاثیر نرخ ارز آن هم نرخ بازار ارز قرار دارد.

علاالدین ازوجی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در ادامه این نشست ضمن تقسیم بندی تورم به دو تورم پوسته و هسته گفت: اقتصاد ایران با وجود تورم بلند مدت ۱۸ الی ۲۰ درصد همواره در انتظار تورم است لذا ذهنیت و رفتارهای مردم به سادگی باز نمی گردد. هسته تورم همان انتظار حداقلی مردم از تورم در اقتصاد است. به عنوان مثال برای افزایش اجاره بها در ذهن مردم ۲۰ الی ۲۵ درصد تورم در وضعیت کف در نظر گرفته شده است که این مهم به معنای افزایش هسته تورم در ذهن مردم است. وی ضمن اشاره به تفاوت مدیریت و دخالت در اقتصاد گفت: در پنج سال گذشته به دلیل افزایش نقدینگی پوسته تورم به سادگی میل به نزول نمی کند مگر بانک مرکزی بتواند این حجم نقدینگی را با اتخاذ سیاست‌های خود کاهش دهد تا این اقدام روی پوسته تورم تاثیر گذار باشد.

ازوجی ادامه داد: مدیریت کردن انتظارات تورمی مقدم بر کنترل تورم است چراکه با وجود این حجم نقدینگی تا زمانی که انتظارات تورمی کنترل نشود، مسئله تورم حل نمی شود. وی خاطر نشان کرد: ما در مواقعی با تورم کالایی نیز مواجه بوده ایم، مدیریت کردن قیمت باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد چراکه اقتصاد ایران از سمت تورم کالایی به سمت تورم خدماتی پیش می رود، لذا باید در شش ماهه نخست امسال برای این حرکت تورمی تدبیر شود. وی ادامه داد: بر اساس شاخص‌های موجود، تورم در روستاها از شهرها بیشتر بوده است. لذا باید دولت در سیاست‌های حمایتی از روستاییان حمایت ویژه داشته باشد تا حفظ قدرت خرید برای روستاییان کماکان موجود باشد. وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ایران را خدمات تشکیل می دهد و از سوی دیگر اقتصاد تهران بیش از ۸۰ درصدش خدمات است. بخش خدمات هم شامل فناوری اطلاعات، پزشکی، هنر، گردشگری می‌شود.

منبع: ساعت ۲۴