دکتر ناصر پاکدامن، نویسنده و پژوهشگر سیاست و فرهنگ، درگذشت

Pakdaman-Nasser

انقلاب اسلامی در هجرت:
دکتر ناصر پاکدامن، انسانی بزرگ و محققی بی ادعا و دوست داشتنی، امروز در پاریس درگذشت. او که از دوستان غلامحسین ساعدی و امیر هوشنگ کشاورز بود سالها در پاریس زندگی می کرد. وی از سال ۱۳۶۰ در پاریس، در تیبعید بود. دکتر ناصر پاکدامن، استاد اقتصاد و علوم اجتماعی، نویسنده و پژوهشگر توانایی بود که در تبعید ما را تنها گذاشت.
یاد این انسان فرهیخته و روشنگر و عالم به علم، همواره گرامی باد.
درگذشت او را به نزدیکان و اقوام و جامعه روشنفکری تسلیت می گوییم.