محسن برهانی: پیامک‌ ها هیچ تأثیری، نه بر مردم دار‌د، و نه بر حجاب مردم، فقط ایمان‌ سوز و نفرت‌ آفرین و ... است

Borhani-Mohsen-1 صفحه توییتر محسن برهانی*: به استناد ذیل ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مردم حق دفاع مشروع در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان را دارند: «…لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است…».

"انتشار کیفرخواست هیچ منع قانونی ندارد، زیرا محرمانه‌ بودن برای مرحله تحقیقات است، و نه بعد از آن.

بهترین راهکار جهت شفافیت و نظارت عمومی بر احکام دادگاه‌ انقلاب در پرونده‌ های امنیتی، انتشار متن کیفرخواست و گزارشی کامل از پرونده در فضای عمومی کشور است".

"پیامک‌ غیرقانونی می‌ زنند و برای شهروندان حق اعتراض قائل می‌ شوند!؟

این پیامک‌ ها هیچ تأثیری، نه بر مردم دار‌د، و نه بر حجاب مردم، فقط ایمان‌ سوز و نفرت‌ آفرین و آرامش‌ خراب‌ کن است، و لا غیر.

فضول‌‌ های موبایل به‌ دست! کی به این نتیجه می‌ رسید که اقدامتان حماقت‌ آمیز است و آب در هاون کوبیدن؟"

"پلیس فتا رأساً حق احضار و‌ بازجویی افراد و اخذ تعهد بخاطر عدم رعایت حجاب را ندارد. احضارِ متهم، تنها از اختیارات مقام قضائی است.
نباید با حضور به احضار غیرقانونی مشروعیت بخشید.

حضور بی‌ حضور".

"کماکان مراکز تجاری به بهانه عدم رعایت حجاب بصورت غیرقانونی پلمب می‌ شوند.

گنه کرد در بلخ آهنگری          به شوشتر زدند گردن مسگری

حقوق- اصل شخصی بودن مجازات: نمی‌ توان شخصی را به خاطر جرم شخص دیگر، مجازات نمود.

قرآن. هیچ گنهکاری، بارِ گناهِ دیگری را بر دوش نمی‌ کشد (فاطر آیه ۱۸)".

"مرکز اطلاع‌ رسانی پلیس تهران از تشکیل پرونده قضائی برای خانم ها کتایونریاحی و پانته‌آ بهرام، به علت کشف حجاب خبر داد.

تحقیقات مقدماتی به استناد م ۹۱ ق‌ آ د ک، محرمانه است، و این اطلاع‌ رسانی، جرم است و مسئولین آن مرکز، مرتکب جرمِ افشاء سر موضوع م ۶۴۸ ق‌ م‌ ا شده‌اند".

* محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - دانش‌آموخته حوزه علمیه قم - وكیل دادگستری؛ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز.