برگزاری دستکم سیزده تجمع اعتراضی همزمان با اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز

eteraz1401 daneshjou

خبرگزاری هرانا – روز گذشته و امروز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر و کارگران شاغل در پروژه‌ی NGL3200 در میدان نفتی جفیر واقع در اهواز در اعتراض به عدم افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود، دست به اعتصاب زدند. همچنین، گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، بابل، اراک، تهران، رشت، اصفهان و کرمانشاه در مقابل ساختمان تامین اجتماعی این شهرها، شماری از کارگران مجتمع صنایع لاستیک یزد تایر، شماری از کارکنان شرکت کنترل ترافیک در مقابل شورای شهر تهران، شماری از کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل دفتر مدیریت این مجموعه، جمعی از پرستاران در شیراز، جمعی از افراد دارای معلولیت در مقابل ساختمان بهزیستی تربت جام و جمعی از دانشجویان علوم پزشکی در مقابل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی علی ابن ابیطالب در زاهدان با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، بابل، اراک، تهران، رشت، اصفهان و کرمانشاه در مقابل ساختمان تامین اجتماعی شهرهای خود، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان معترض با سر دادن شعارهایی اعتراضی و در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز در بندر ماهشهر و اهواز

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۲، شماری از کارگران صنعت نفت و گاز در چهار واحد صنفی مجزا دست به اعتصاب زدند.

بر اساس این گزارش، جمعی از کارگران پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر و کارگران بخش‌ های دفتر فنی پایپینگ و دفتر فنی ابزار دقیق از پیمانکاری‌ های حیاتی و عابد قیصری شاغل در پروژه‌ی NGL3200 واقع در میدان نفتی جفیر در اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از انجام فعالیت های روزانه امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند.

کارگران معترض “عدم افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی” را از دلایل اعتصابات عنوان می کنند.

گفتنی است، اعتصابات کارگران در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از روز جمعه اول اردیبهشت ماه آغاز و کماکان ادامه دارد.

 

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت کنترل ترافیک

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شماری از کارکنان شرکت کنترل ترافیک تهران در مقابل شورای شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارکنان در اعتراض به واگذاری وظایف این شرکت به موسسه رایانه شهر صورت گرفته است.

اعتصاب و اعتراض شماری از کارگران نیشکر هفت تپه

به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، امروز یکشنبه دهم اردیبهشت، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کرده و در مقابل دفتر مدیریت این مجموعه دست به تجمع و اعتصاب زدند.

این تجمع و اعتصاب در اعتراض به اظهارات عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، صورت گرفت.

تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در تربت جام

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه دهم اردیبهشت، جمعی از افراد دارای معلولیت در تربت جام در اعتراض به حذف ردیف بودجه قانون معلولان در سال ۱۴۰۲، در مقابل ساختمان بهزیستی این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی پرستاران در شیراز

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه دهم اردیبهشت، جمعی از پرستاران در شیراز با برگزاری تجمع و سر دادن شعارهایی اعتراضی، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

 

تجمع اعتراضی کارگران مجتمع صنایع لاستیک یزد تایر

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه دهم اردیبهشت، شماری از کارگران مجتمع صنایع لاستیک یزد تایر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند.
تجمع دانشجویان علوم پزشکی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی علی ابن ابیطالب در زاهدان

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه نهم اردیبهشت، جمعی از دانشجویان علوم پزشکی در مقابل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی علی ابن ابیطالب در زاهدان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان با سر دادن شعارهایی در مقابل این بیمارستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.